Seks og et halvt års fengsel i stor narkosak

Den hovedtiltalte i den store narkotikasaken i Lillehammer er dømt til seks og et halvt års fengsel. Det er ett år mindre enn aktor la ned påstand om.

Vitneboksen i sal 1 i Sør-Gudbrandsdal tingrett

LAVERE STRAFF: I dag falt dommen i den store narkotikasaken i Lillehammer. Den antatte hovedmannen fikk lavere straff enn aktor ba om.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Den 29 år gamle antatte hovedmannen fra Østfold og Lillehammer, ble frifunnet for to punkter i tiltalen. Det skriver Lillehammer byavis.

Mannen ble frifunnet for å ha tvunget en annen av de tiltalte til å utbetale totalt 800 000 til seg selv. I tillegg ble han frifunnet for heleri, der han skulle ha overført 873 000 kroner til en person i utlandet.

Aktor Jo Christian Jordet sa tidligere i retten at virksomheten 29-åringen har styrt i Lillehammerområdet har klare likheter med organisert kriminalitet.

statsadvokat Jo Christian Jordet

JUSTERT STRAFF: Aktor Jo Christian Jordet la ned påstand om sju år og seks måneders fengsel for den antatte hovedmannen i narkotikasaken.

Foto: Juliane Kravik / NRK

– Han er ikke tiltalt i henhold til mafiaparagrafen, men det må allikevel være klart straffeskjerpende, sa han.

Truet med å skyte og drepe

Byavisa skriver at mannen ble dømt for de andre punktene i tiltalen. Dette dreier seg om grov narkotikakriminalitet, vold og trusler.

Mannen ble dømt for å ha ervervet og solgt over 50 kg hasj, samt forsøk på å erverve hasj. Han er også dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, grove ran og forsøk på grove ran, trusler, legemsfornærmelser og bruk av hasj. Det skriver GD.

Ifølge tiltalen skal 29-åringen ha truet med å skyte, drepe og skjære fingrene av en rekke personer.

Dømt til fengsel og samfunnsstraff

Til sammen var sju menn tiltalt i saken. Retten påpeker, ifølge GD, at de øvrige tiltalte i hovedsak har vært underselgere for 29-åringen og en annen 33-åring.

Sistnevnte, som ble sett på som nestleder i saken, er dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Han får i tillegg inndratt 700 000 kroner.

Tre 19-åringer, som alle var hasjselgere i nettverket, er dømt. En av disse er dømt til fengsel i ett år og ni måneder, en annen i ett år og sju måneder og den tredje er dømt til 200 timers samfunnsstraff. Alle de tre får i tillegg inndratt henholdsvis 150 000 kroner, 200 000 kroner og 80 000 kroner, skriver byavisa.

En 26-åring fra Lillehammer er dømt til 420 timers samfunnsstraff, samt inndragning av 75 000 kroner, mens en annen 26-åring er dømt til fengsel i ett år og tre måneder, hvorav ett år er gjort betinget, skriver avisa. Mannen får i tillegg inndratt 80 000 kroner.

Ble pågrepet etter avlytting

I april 2013 fikk politiet rettens tillatelse til å avlytte telefoner til personer de mistenkte var en del av et narkotikanettverk i Lillehammerområdet. Dette førte til at politiet pågrep og sikta tre personer for narkotikaforbrytelser.

Til sammen ble 100 personer sikta i saken, flesteparten ungdommer mellom 16 og 22 år, for å ha brukt og kjøpt narkotika. I oktober i år tok statsadvokatene i Hedmark og Oppland ut tiltalte mot sju personer som ble ansett som hovedmenn i saken.