Rovdata: –Ikke nok ulver i Norge

For første gang på fem år er ikke det norske bestandsmålet for ulv nådd.

Ulv

FERSKE TALL: Rovdata har undersøkt ulvebestanden i Norge og Skandinavia. For første gang på mange år er ikke bestandsmålet nådd.

Foto: Colorbox

Norge har en politisk målsetting om tre årlige ulvekull i ulvesonen. Dette vil si innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. I vinter ble det registrert to helnorske ulvekull innenfor ulvesona, ifølge Rovdata. Dette er ett kull under bestandsmålet.

– Det ble i vinter kun påvist ulvekull i Julussareviret og Letjennareviret og bestandsmålet er derfor ikke nådd for første gang på fem år, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata til organisasjonens hjemmeside.

Begge områdene ligger i Hedmark fylke. Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregna til å bestå av 460 dyr, før jakta. Det er 60 flere dyr enn i fjor. Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt, ifølge Rovdata.

Rekordmange døde ulver

Sverige og Norge deler en felles skandinavisk ulvebestand, som lever uavhengig av landegrenser. Bestanden blir hver vinter registrert og overvåka i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Metodene som brukes er hovedsakelig sporing på snø og DNA-analyser av biologiske prøver.

Til sammen ble det registrert 49 ulveflokker i Skandinavia. Fra perioden 1. mai i fjor til 30. april i år er det telt 91 døde ulver i samme område. Dette tallet er rekordhøyt.

– Dette skyldes først og fremst høye uttak i Sverige sammenlignet med tidligere år, sier Petter Wabakken, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, til Rovdata.