Quiz

Quiz: Hva kan du om ulv og rovviltpolitikk?

Her kan du teste dine kunnskaper om ulv og rovviltforvaltning før du kaster deg ut i kommentarfeltene!

Ulv på Langedrag.
Foto: Heiko Junge / NPK

1/7 Antall ulv i Norge

To ulver skutt

To ulver i Slettås-reviret i Hedmark ble skutt 1. januar i år.

Foto: Mats Sparby

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og i de såkalte grenserevirene hvert år. Hvor mange ulv ble registrert i Norge vinteren 2017/18?

2/7 Fellingstillatelse

«Å gi fellingstillatelse» på ulv, bjørn, gaupe eller jerv, er et uttrykk man ofte leser om i media. Men hva betyr det egentlig?

3/7 Ulvesonen

Ulvunger på Finnskogen

Ulveunger avbildet under ulvetelling i 2013.

Foto: Frode Meskau / NRK

I hvilke norske fylker ligger den såkalte ulvesonen?

4/7 Rovviltnemnder

Rovviltnemnda møtes for å fatte vedtak om felling av ulv

Rovviltnemnda i Hedmark samlet for å for å fatte vedtak om felling av ulv i juni 2017.

Foto: Frode Meskau

Ved behandling av Stortingsmeldinga «Rovvilt i norsk natur» fra 2003/2004 vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder. Hva er deres hovedoppgave?

5/7 Rovviltforliket

Lars Gangås er fellingsleder i Statens naturoppsyn. Her står han med en felt jerv

ROVVILTFORVALTER: Lars Gangås i Statens Naturoppsyn (SNO) var en av dem vi kunne følge i NRK-serien «Villmarkas voktere». SNO driver med blant annet registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Foto: Odd Arne Olderbakk, NRK

Et samlet norsk storting har vedtatt det såkalte «rovviltforliket». Hva sier dette forliket noe om?

6/7 Lisensfelling

To ulver er så langt skutt

En av ulvene som ble skutt innenfor ulvesonen i Trysil 01.01.19.

Foto: Mats Sparby / NRK

«Lisensfelling» er et begrep som går igjen i media. Men hva betyr egentlig lisensfelling av rovdyr?

7/7 Regulering av rovviltbestand

Arne Sveen med død ulv

Alfahannen i Julussaflokken ble skutt 2.1.18. Jeger: Arne Sveen.

Foto: Knut Røsrud

Vi hører av og til uttrykket «bestandsregulering.» Hva innebærer dette innen rovviltforvaltningen?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.