Hopp til innhold

Øygard-saken går i Hamar

Ankebehandlingen av saken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard skal gå i rettslokalene i Hamar.

Hamar tinghus

Det er nå bestemt at ankesaken mot Rune Øygard skal gå i Hamar.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Det har Eidsivating lagmannsrett bestemt.

Fornærmedes advokat, Nina Braathen Hjortdal, ønsket at saken skulle gå på Lillehammer, av hensyn til reiseavstander for de involverte.

– Vårt primære ønske var at rettsaken skulle holdes på Lillehammer, fordi det er praktisk for fornærmede og hennes familie.

– Bedre lokaler i Hamar

Det er også vanlig at lagmannsrettsbehandlingen legges nært der de fleste involverte bor.

Dette har altså lagmannsretten sagt nei til.

Førstelagmann Sverre Nyhus sier lokalene i Hamar er bedre egnet til en sak med så mange pressefolk og tilhørere.

– Vi har bedre lokaler i forhold til lagretten, og bedre lokaler som kan ivareta aktørene i ytre sone. På Lillehammer var det slik at tiltalte, fornærmede og pressen gikk mye om hverandre i ytre sone. Her i Hamar har vi egne rom vi kan tilby aktørene i rettssaken, slik at de kan være mer for seg selv, sier Nyhus.

Anket på stedet

Rune Øygard ble i tingretten dømt til fire års fengsel for overgrep mot ei mindreårig jente fra hun var 13 til 15 år.

Han anket dommen umiddelbart etter domsavsigelsen 17. desember i fjor. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Ankesaken starter 22. april, og det er satt av 6 uker til behandlingen.