Hopp til innhold

Fare for enorm flodbølge i Valdres: – Da er gården borte

Dersom flodbølgen kommer, vil den trolig skylle over hele gården til Eirik Øye. Nå overvåkes fjellet døgnet rundt.

Eirik Øye på gården sin i Øye i Valdres

Eirik Øye tror gården hans vil gå med dersom flodbølgen blir et faktum.

Foto: Stine Bækkelien / NRK

Det er stor rasfare på Skutshorn i Valdres.

Geologene sier at et ras kan utløse en flere titalls meter høy flodbølge.

Eirik Øye kan se rett over til fjellparteiet og vet at gården hans blir lagt under vann hvis det skjer.

– I verste scenario, så er gården borte. Det kan skje om en time, eller om tusen år, det er det ingen som vet. Men de sier de skal ha god margin på å varsle da, sier Øye.

Eirik Øye, gårdbruker i Valdres.

Eirik Øye ser over til det rasfarlige fjellpartiet fra gården sin og vet at en eventuell flodbølge vil nå dem.

Foto: Stine Bækkelien / NRK

Fanger opp bevegelse

Skutshorn i Valdres er nå ett av ti fjellpartier som overvåkes kontinuerlig.

– I og med at vi har satt i gang overvåking nå, så vil vi i en veldig tidlig fase fange opp økende bevegelser, slik at vi kan varsle befolkningen i god tid før et skred går.

Det sier geolog Kjetil Indrevær i Norges-vassdrag og energidirektorat (NVE).

Siden tidlig 2000-tall har NVE og Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt landet for ustabile fjellparti.

Skutshorn i Vang

Det er dette området som kan rase ut. Et ras vil kunne få store konsekvenser for Vang sentrum, som ligger på motsatt side av Vangsmjøse som skimtes nederst i bildet.

Foto: Reginald Hermanns / NGU

De siste årene har fokuset vært Skutshorn i Valdres.

– Der viser kartleggingen at Skutshorn kan være en kandidat til å forårsake en stor flodbølge som følge av et større fjellskred fra fjellpartiet, sier Indrevær.

Men han vil ikke skremme innbyggerne, siden det nå blir god overvåkning.

Les også Stadig fleire farlege fjell å overvake, men ikkje fleire ansatte

Olje- og energiminister Terje Aasland besøker Åkneset

Kan bli flere titallsmeter høy

En flodbølgemodell har sett på hva som kan skje om det kommer et fjellskred fra Skutshorn.

– Det viser at en sånn flodbølge kan bli flere titallsmeter høy.

Han sier at kommunesenteret Grindaheim i Vang og et annet tettsted, Øye, i vestenden kan bli spesielt rammet.

Skutshorn ved Valdres

Her overvåker NVE om det skulle være noen bevegelser i fjellet.

Foto: NVE

Gården til Eirik Øye ligger nettopp i Øye.

Den har vært i familien siden 1800-tallet. Men han sier at det ikke har vært så mye prat på faren for ras og flodbølger opp gjennom åra.

– Jeg er ikke egentlig så voldsomt bekymret. Mister ikke nattesøvnen. Men det er bra det, at de har kontroll på det nå, sier han.

90 dyr i fjøset

Dersom alarmen går og det blir nødvendig å evakuere, er det cirka 90 dyr i fjøset å ta hensyn til.

– Det er ikke bare å evakuere noen dager. Dyra trenger tilsyn, sier Øye.

Eirik Øye i fjøset med kuer på gården i Øye i Valdres

Eirik Øye har rundt 90 dyr på gården og håper ikke overvåkingen fører til at de må evakuere flere ganger for sikkerhets skyld, slik det var ved fjellet "Mannen".

Foto: Stine Bækkelien / NRK

Han tenker på den samme situasjonen med fjellpartiet «Mannen«». Der ble folk evakuert en rekke ganger på grunn av bevegelse i fjellet uten at det raste.

Han er litt redd for at det kan skje her også, når fjellet overvåkes hele tiden.

– Ja, at det kan bli evakuering i tide og utide, er vel det en kan frykte mest da, med tanke på gardsdriften. Men som sagt, så er det bra at de passer på.

Les også Slik har de levd med rasfaren

Mannen 29.10 med snø på toppen

Han frykter også for å måtte forlate dyra hvis det raser.

– Det er tragisk hvis noe skulle skje. Da må vi mest sannsynlig reise i fra dem, og det plager meg egentlig mest, sier Eirik.

Kommer til å skje igjen

Nå vil det bli restriksjoner på utbygging i området på grunn av fjellpartiet.

– I tillegg til at nå NVE står for den tekniske driften av overvåking, så jobber kommunen og statsforvalter med en plan, en beredskapsplan for Skutshorn.

Måledataene fra Skutshorn sjekkes daglig av vakthavende geolog hos NVE.

Kjetil Indrevær i NVE

Kjetil Indrevær i NVE ved Skutshorn.

Foto: Tore Bergeng / NRK

Indrevær sier at NVE historisk sett ser at det i snitt går to til tre store fjellskred hvert århundre.

– Vår jobb er å prøve å finne kandidater for de neste fjellskredene. Det har skjedd før og det kommer til å skje igjen.

Skutshorn sett fra toppen av fjellsida.

Skutshorn sett fra toppen av fjellsida i 2022. Vangsmjøse under. Det er også noe bebyggelse på samme side av vannet som fjellet, men ikke rett under fjellet.

Foto: Gustav Pless / NVE

Ti fjellpartier blir overvåket kontinuerlig for å sikre befolkningen.

Best kjent av disse er Åkneset i Stranda kommune og fjellpartiet Mannen.

Filmen «Bølgen» er en katastrofefilm som ser for seg at fjellpartiet Åkneset raser ut, igjen. For det har skjedd før.

Med fjellpartiet Mannen, så raste ett parti ut i 2019, men risikoen for skred regnes fortsatt som høy.

Slik vil det se ut om Åkneset i Stranda kommune raser ut.

Ser bevegelser fra verdensrommet

Indrevær sier NVE det siste året har fått mye teknologi som hjelper dem.

– Blant annet så har man mulighet til å måle bevegelser fra satellitter. Så det har gjort at vi har klart å identifisere veldig mange fjellpartier som er i bevegelse, sier han.

Han poengter at selv om et fjellparti er i bevegelse, betyr ikke det nødvendigvis at det vil gå et fjellskred der, eller at det vil føre til store konsekvenser.

– Vår jobb er å identifisere de som kan gjøre mest skade.

Store steinmasser raste nedover Veslemannen. Store deler av fjellpartiet har rast ut.
BVEs geolog Lars Harald Blikra sier til NRK at store deler av fjellpartiet Veslemannen har rast ut.

Slik så det ut da store deler av Veslemannen raste ut i 2019.

Flere saker fra Innlandet