Hopp til innhold

Ønsker dobbelt så mye i erstatning

– I dag møter protesebruker Jon Ivar Sandhaugo (33) fra Valdres i tingretten til rettssak mot Pasientskadenemnda. I 2007 måtte han amputere beinet på grunn feilbehandling ved Gjøvik sykehus.

Jon Ivar Sandhaugo

KREVER MER: Jon Ivar Sandhaugo har store utgifter til oppgaver han før amputasjonen kunne gjøre selv. Han mener erstatningssummen på nesten 2 millioner kroner er for lav.

Foto: sigrid havig berge / nrk

Det var i oktober 2007 at Jon Ivar Sandhaugo måtte amputere fra kneet og ned. Han spilte for 4. divisjonsklubben FK Vang og ble skadet i en takling. Skaden ble forverret av feilbehandling på Sykehuset Innlandet avdeling Gjøvik.

Etter flere års forsøk på å komme til enighet om en erstatningssum, har saken endt i retten. Sandhaugo er ikke fornøyd med erstatningssummen han har blitt tildelt, som er på 1,9 millioner.

Han krever ytterligere 3,2 millioner, altså til sammen 5,1 millioner.

Nå håper Sandhaugos advokat, Veronika Ødegaard, at det skal bli enighet i saken.

– Vi forventer at erstatningen skal bli økt fra det han har blitt tilkjent til nå, sier hun.

– Vi er uenige om beløpet

Advokat Cathrine Pedersen

UENIG: Pasientskadenemdas advokat, Cathrine Pedersen, er ikke enig i kravet på 5,1 millioner kroner.

Foto: sigrid havig berge / nrk

Pasientskadenemndas advokat, Cathrine Pedersen, sier de er uenige om beregningene som er gjort.

– Vi har innsigelser mot beregningene. Dermed står partene langt fra hverandre, sier Pedersen.

Hun mener de har forskjellige innfallsvinkler til postene som ligger til grunn for beregningene av erstatningen.

I morgen skal rettspartene på befaring til Jon Ivar Sandhaugo.

– Har du ikke lyst til å jobbe?

Det var stor uenighet mellom partene i retten i dag. I sitt innledningsforedrag stilte Pasientskadenemnda sin advokat Cathrine Pedersen spørsmål ved hvorfor Sandhaugo ikke er i jobb, 7 år etter amputasjonen.

– En kan jo spørre seg om det står på arbeidslysten, sa Pedersen.

Sandhaugo avviste dette og sa at han hadde forsøkt forskjellige jobber uten at det har fungert bra.

Store utgifter

Jon Ivar Sandhaugo har behov for å tilrettelegge boligen på flere områder, i tillegg til at han har store utgifter til oppgaver han tidligere kunne gjøre selv. Han mener erstatningssummen på nesten to millioner kroner er for lav.

Håpet er en dobling av beløpet, og de ser fram til å få en løsning på saken.

– Vi er innstilt på å mekle hvis det blir aktuelt, sier Sandhaugos advokat, Veronika Ødegård.

Jon Ivar Sandhaugo

VALDRES: Det er satt av to dager til rettssaken.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Flere saker fra Innlandet