Ny ulv skoten

I dag vart det felt ein ny ulv innanfor området til Osdalsflokken. Dermed er kvoten på 16 dyr som kunne takast ut i ulvesona fylt opp, og jakta blir stoppa. Utanfor sona kan det framleis jaktast på seks ulvar.