Hopp til innhold

NVE øker flomberedskapen

Regn og høye temperaturer gjør at NVE nå advarer mot naturkreftene. Enkelte steder er det varslet 100 mm regn de neste døgnene, og det ligger fortsatt mye snø i fjellet som vil smelte.

Kvam

ARKIV: Fra flommen i fjor der det etter hvert ble store ødeleggelser. Bildet er tatt i Kvam i Gudbrandsdalen.

Foto: Mette Blankenborg / Privat

Vannstanden står høyt i mange elveløp og i fjellet ligger det fortsatt snø. Dette har fått mange til å frykte en ny storflom, og om alle faktorer slår til, kan vannmassene snart være på vei.

Norges vassdrags- og energidirektorat sendte i dag tidlig ut et varsel om at jordskredfaren er oppjustert til kategori tre, eller oransje nivå. Advarslene gjelder for Hedmark og Oppland, samt Telemark, Buskerud og Aust-Agder.

Torsdag ettermiddag valgte NVE å oppjustere faren for både flom og jordskred ytterligere.

– Sannsynligvis vil en flom ligge et sted mellom 5-årsflom og 50-årsflom. Da nærmer det seg skadenivå på enkelte steder, sier Steinar Nordvi i NVEs flomvarslingstjeneste.

Klare til å rykke ut

Politiet i Gudbrandsdalen er i høy beredskap i helga, noe som betyr at de er klare til å rykke ut raskt hvis flommen blir et faktum.

– Vi har økt beredskap sånn at vi er klare til å hjelpe til. Vi har varslet våre ansatte om at vi kan komme opp i en flomsituasjon, slik at folk er beredt på å rykke ut rask, sier kommunikasjonsrådgiver hos politiet i Gudbrandsdalen, Gunhild Olstad.

Ved de forrige flommene var folk flinke til å hjelpe hverandre, og det håper Olstad folk er denne gangen også, hvis det blir flom.

– Vi er imponert over innbyggerne i Gudbrandsdalen. I de to flommene vi har hatt de foregående årene så har folk vært veldig flinke til å hjelpe hverandre, følge med og virkelig stå på. Så vi regner med, og håper, at det samme skjer nå.

Politiet advarer også folk mot å bevege seg nær store elver og sjøer.

– Vi vil oppfordre folk om å holde seg unna vassdrag med høy vannstand. De bør også sjekke stikkrenner, sikre eiendeler og gjerne se etter naboenes eiendom hvis de er borte. Vær forberedt, sier Olstad.

Vegvesenet i beredskap

Glomma eter seg innover jordet

Glomma er nå på vei innover mot jordene ved Åsta i Åmot i Hedmark.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Også Statens vegvesen Region øst er i beredskap etter varsel om flom- og skredfare.

– Våre folk er i beredskap, og vi følger situasjonen tett med tanke på flom og skred. Vi har løpende kontakt med våre driftsentreprenører som er klare til innsats når det blir behov for det, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

Nedbøren avgjør

Fremover vil nedbørmengdene avgjøre hvor store vannmasser man kan vente seg ned elveløp og daler i utsatte områder på Østlandet.

– Nedbørvarselet har endret seg mye de siste dagene, men hvis det blir slik det ligger an nå, med opp til 50 mm i døgnet, kan det bli store vannmasser.

Store vannmasser kan også utløse jordskred og NVE ber folk i utsatte området være obs på terrenget rundt seg.

– Med bakgrunn i nedbøren som er ventet fra fredag til lørdag er vi redde for at det kan komme jordskred. Faren er størst i fjellområder hvor det fortsatt ligger mye snø, og i Hedmark og Oppland vil det være i nord, sier Ingeborg Kleivane i NVEs jordskredvarsling.

Mye nedbør

Forsikringsbransjen har de siste årene betalt store summer i erstatning etter flom og jordskred. Derfor deler forsikringsselskapene nå villig ut gode råd til de som kan bli rammet av flom.

– Erfaringsmessig er varme, nedbør og snøsmelting oppskriften på flom, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonsansvarlig i Frende Forsikring.

Snøsmelting og fulle vassdrag

Vinteren har vært snørik i store deler av landet og dette kan nå skape problemer når temperaturen begynner å stige.

– Mange steder i høyden har vi registrert dobbelt så mye snø som normalt. Nå smelter den, sier Slettemoen, og forteller at mange vassdrag allerede er mettet av vann.

Ofte skal det små nivåendringer til, for å gi store flomskader. Forsikringsbransjen oppfordrer nå alle som bor i utsatte områder til å ta forholdsregler.

– Veigrøfter og stikkrenner går ofte helt eller delvis tette på grunn av kvister og annen tilgroing, og fordi rister foran inntak ikke blir rensket opp. Her har lokal beredskapsmyndighet, og hver enkelt forsikringstaker et ansvar for å begrense skade, mener hun.

Skramstadsetra i Birkenløypa

Det er fremdeles skiføre ved Skramstadsetra i Birken-traseen. All snøen til fjells kan være dårlig nytt for alle som frykter flom.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Flere saker fra Innlandet