Glomma stiger raskere enn antatt

Glomma stiger over forventningene, og Norges vassdrags- og energidirektoratet sier flommens omfang vil bli enda større i løpet av lørdagen.

Glomma går over sine bredder

Glomma går over sine bredder. I videoen fra riksvei 3 ved Evenstad ser man en bil som kjører gjennom vannmassene.

Vannet har steget raskere enn forventet i Glomma, forteller hydrolog hos NVE, Trine Jar Hegdahl til NRK.

– Vi hadde prognoser som tilsa at vi kom til å opprettholde et høyt oransje nivå for Glomma, men vi så at det steg raskere på grunn av mer nedbør og mer snøsmelting, sier hun.

Person på hest på vei over oversvømt jorde ved Glomma

TIL HEST: Her reddes kunstgjødsel fra vannmassene på en gård i Østerdalen. Bonden selv valgte hest som framkomstmiddel for å komme tørrskodd over jordet.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Hevet nivået

Fredag ble flomvarselet hevet fra oransje til rødt nivå i Glomma ned til Elverum.

– Tidligere i dag var det spesielt sideelver og små elver med mye snøsmelting som hadde rødt varsel, og vi så at Trysil-elva ville gå opp mot rødt. Senere steg Glomma tidvis mye, og gikk til rødt, sier Hegdahl.

Hydrologen forteller at det er Glomma de har et spesielt fokus på nå. Likevel har det vært kritisk flere steder, blant annet på E6 ved Fåvang.

Personell fra sivilforsvaret, heimevernet, kommune, brannvesen og politi jobber på spreng for å håndtere flomsituasjonen i de utsatte områdene på Østlandet. Flere veier ble fredag stengt, og et fåtall beboere har blitt evakuert.

Flom i Glomma

OVERSVØMT: Glomma har gått over sine bredder flere steder, blant annet på Elverum.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Vannet vil fortsatt stige

Hun forteller at det er forventet at vannet vil fortsette å stige i løpet av lørdagen.

– Nedover Glomma får vi spesielt høy vannstand, helt ned forbi Kongsvinger. Omfanget blir større, sier Hegdahl og fortsetter:

– Vi regner med at vi når en topp i løpet av lørdagen for de elvene som er mest utsatt. Det kan drøye mot søndag for de nedre delene, men det er avhengig av temperaturutviklingen.

For innsjøene i området kan den høye vannstanden vare lengre.

– Vi forventer fremdeles en stigning i Mjøsa, Øyeren og de andre innsjøene, og det kan vare inn i neste uke, sier Hegdahl.