Hopp til innhold

Sender tunge tømmerbiler over fredet steinbru fra 1828

ETNEDAL (NRK): Nå krever politikerne at staten tar ansvar for den fredede brua, som er Nord-Europas lengste tørrmurte steinbru.

Toril Grønbrekk og Reidun Gravdal foran en steinbru.

FORFALLER: Ordfører Torill Grønbrekk og leder i samferdselskomiteen Reidun Gravdahl etterlyser penger for å redde brua.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

Tirsdag var politikere og representanter fra Riksantikvaren på befaring i Etnedal. Valdres-ordførerne vil slå ring om den fredede Lunde bru i Etnedal fra 1828.

Den ærverdige brua er den eldste brua i Norge laget av tørrmur, og ordførerne ønsker penger til ny bru og ny veg for å ta vare på brua.

Brua er Nord-Europas lengste tørrmurte steinbru av sitt slag og ble fredet i 1984. Den er fortsatt i bruk, og denne vegen er hovedadkomstveg til Etnedal. Store tunge tømmerbiler går daglig over den smale brua .

Skader på en gammel steinbru.

SYNLIGE SKADER: Norske soldater prøvde å sprenge brua under krigsutbruddet i 1940, men lyktes ikke. Brua ble reparert seinere. Brua ble bygget i 1827.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

Fylkeskommunen overtok vegen i 2010.

– Det fulgte ikke med penger, og vegbudsjettet er begrenset og utfordrende fordi det allerede er stort etterslep på fylkesvegene, sier leder i komité for samferdsel i fylkeskommunen, Reidun Gravdahl.

Kjemper for å få tilskudd fra staten

Brua og vegen ligger ikke inne i Fylkesvegprogrammet for inneværende periode, og fylkeskommunen har satt i gang et arbeid for å få et ekstra tilskudd fra staten fordi dette er en så spesiell sak.

Ordfører i Etnedal Toril Grønnbrekk sier at saken haster:

– Vi ser at det er synlige skader på brua, og derfor er vi nå veldig opptatt av at vi kan få ny bru som kan avlaste den.

Bru i særklasse

Rådgiver Mari Søbstad Amundsen hos Riksantikvaren sier at Lunde bru er i særklasse i Norge.

– Det er imponerende at den fortsatt er i bruk. Hvis det kommer en ny veg blir det svært viktig å avklare hvem som skal ta ansvaret for vedlikehold framover, sier Søbstad Amundsen.

Nå krever de seks Valdres-ordførerne at fylkeskommunen tar ansvar.

Og lederen i komité for samferdsel i Oppland fylkeskommune kommer med et valgløfte; nemlig at ny bru og ny veg skal med i Fylkesvegprogrammet som blir vedtatt i juni neste år.