Hopp til innhold

Noen beboerne får flytte hjem til Pernup

Trysil kommune opphever bruksforbudet, og lar nå beboerne i 1. og 2. etasje på Pernup få flytte hjem. Det er tre etasjer i bygget.

26 beboere i 18 leiligheter måtte evakuere det fem år gamle bygget etter at en tilsynsrapport avdekket tekniske feil og dårlig brannsikkerhet i bygget.

– Tre vilkår må oppfylles før de kan flytte tilbake. Årsaken til det er at vi vil være sikre på at personsikkerheten er ivaretatt, sier avdelingsleder på bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen.

Vilkårene som sameiet og/eller tiltakshaver må sørge for å oppfylle, er:

• De åpne garasjene må stenges for bruk og strømmen til dem må koples ut.

• Kommunen må få bekreftet at alt brennbart materiale er fjernet fra balkongene.

• Kommunen må få dokumentert at det er inngått en avtale om våken vaktordning.

Beboerne i 3. etasje får ikke flytte tilbake før en del avbøtende tiltak er på plass.

– Etter en totalvurdering mener vi at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å åpne opp for 3. etasje nå. Flere av de foreslåtte tiltakene går direkte på bygg- og branntekniske løsninger som det må søkes om og behandles som byggesak av oss. Disse tiltakene er ikke av en type som kan gjennomføres raskt og enkelt, sier Poulsen.

Leilighetsbygget Pernup i Trysil
Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Flere saker fra Innlandet