Hopp til innhold

Må ut av brannfarlig bygg – kommunen håper folk finner nytt tak over hodet selv

Det er fortsatt uklart hvor 26 innbyggere i Trysil skal gjøre av seg etter at kommunen vedtok bruksforbud med øyeblikkelig virkning for leilighetsbygget de bor i.

Leilighetsbygget Pernup i Trysil

FARLIG: Tilsyn har vist at brannsikkerheten i det fem år gamle leilighetsbygget er så dårlig at det er fare for liv og helse.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Mandag kveld banket kommunen på dørene til 18 leiligheter i et bygg i Trysil sentrum. De som bor der fikk beskjed om at de måtte flytte ut med en gang.

– For dem er dette en veldig dårlig og dramatisk beskjed. Men vi kan ikke ta ansvar for å la folk bo der, sier ordfører Erik Sletten.

Tilsynsrapporter viste at det fem år gamle bygget er livsfarlig på grunn av tekniske feil og dårlig brannsikkerhet.

  • Gerd og Hans Østmoløkken var blant dem som fikk beskjed om å flytte ut mandag kveld:

Stor usikkerhet

26 beboere i 18 leiligheter må flytte ut på ubestemt tid. Ekteparet Gerd og Hans Østmoløkken vet ikke hva de skal gjøre.

– Vi har ikke noe sted å flytte til, sier de.

Hans Østmoløkken sier han har vært skeptisk til sikkerheten i bygget siden de flyttet inn, og nå er han opprørt over det som skjer.

– Det er en veldig dramatisk hendelse. Det viktigste nå blir å ta vare på de som bor her og sørge for at de får et nytt og trygt sted å bo, sier nestlederen i sameiet til leilighetsbygget, Arnfinn Hoel.

Leter etter tak over hodet

Ledelsen i Trysil kommune startet dagen med krisemøter. Første prioritet er å hjelpe de 26 beboerne. Etter sosialloven har kommunen plikt til å hjelpe folk med bolig i en slik situasjon.

Men det er ikke flust av ledige boliger i Trysil.

– Nei, det er det ikke. Men vi ser allerede at folk tilbyr boliger som kan være mulige å bruke. Og vi har noe tilgang selv, sier ordfører Erik Sletten.

Erik Sletten, ordfører i Trysil.

HJELPE: Ordfører i Trysil, Erik Sletten, sier det viktigste nå er å hjelpe beboerne som er rammet.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Han tror det skal løse seg. Men det avhenger av at noen greier å ordne seg selv.

– Nå er det jo veldig mange som har en alternativ bolig, eller som kan skaffe det. Enten det er ei hytte eller annet. Det vil gå noen dager, men dette ser jeg for meg at vi løser, sier Sletten.

Kommunen leier selv seks leiligheter i bygget og har kommet langt i å finne løsninger for dem som bor der.

Brannvakt hele døgnet

I mellomtiden er det hyret folk til å gå brannvakt i leilighetsbygget hele døgnet. Det ble fort klart at det ikke var mulig for alle å flytte ut allerede i går kveld eller i dag.

Pernup Trysil

BRANNVAKT: Nå skal det være brannvakt i bygget hele døgnet fram til alle får flyttet ut.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Etter det NRK erfarer er det heller ikke alle som vil flytte.

Tre personer i to leiligheter sier til NRK at de vil bli der de er inntil videre. De føler seg trygge.

Kommunedirektøren i Trysil forstår at folk må få litt tid på seg, men understreker at de bor der på eget ansvar og at det er ulovlig å oppholde seg der etter at kommunen fattet vedtak om bruksforbud.

Ulike erfaringer

Leilighetsbygget i Trysil sentrum er bare fem år gammelt og fikk ferdigattest av Trysil kommune i 2016. Det var basert på dokumentasjon fra utbygger.

Terje Hagen og Arnfinn Hoel i sameiet Pernup.

AVVIK: Det har vært flere feil og mangler i leilighetsbygget, konstaterer lederne i sameiet.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Men ifølge lederen og nestlederen i sameiet har det vært flere problemer. Nestleder Arnfinn Hoel måtte flytte ut av leiligheten sin allerede i vår.

– Vi måtte flytte ut i mai på grunn av helseskadelig luft og muggsopp og råte i takkonstruksjonen, sier Hoel.

Andre beboere NRK har snakket med forteller at de ikke har opplevd noen problemer og at de stortrives i bygget.

Unormalt store avvik

Det skal være sameiet selv som har bedt om undersøkelser. Da kommunen fikk kjennskap til blant annet rapporten fra brannvesenet måtte de handle med en gang.

– Summen av avvikene utgjør en overhengende fare for tap av liv og unormalt store materielle skader dersom det oppstår brann i byggverket, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til Trysil kommune.

Kommunen vedtok bruksforbud med øyeblikkelig virkning mandag og sendte ut en pressemelding om situasjonen samme kveld.

I tillegg sendte de folk til leilighetsbygget som banket på dørene til beboerne og informerte om situasjonen.

Leilighetsbygget Pernup i Trysil sentrum.

BOFORBUD: Per nå er det formelt sett ikke lov til å oppholde seg i det fem år gamle leilighetsbygget.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Infomøte i dag

Klokka 16 tirsdag ettermiddag er alle de 26 beboerne bedt om å komme til et møte på rådhuset. Kommunen vil kartlegge hva hver og en av dem har behov for av hjelp.

– Det er først og fremst folk det dreier seg om nå. Første prioritet nå er å hjelpe beboerne, sier ordfører Erik Sletten.

Kommunen vil også informere om hva de har funnet ut i en rekke møter i løpet av dagen.

Hvor lang tid vil det ta å få utbedret manglene i bygget, slik at folk kan bo trygt der? Og hvem skal betale ekstrakostnadene beboerne får nå?

Det er ikke kommunens ansvar.

Leder og nestleder i sameiet Pernup i Trysil, Terje Hagen og Arnfinn Hoel.

BRÅTT: Leder og nestleder i sameiet, Terje Hagen og Arnfinn Hoel jobber sammen med kommunen for å hjelpe beboerne.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK