Hopp til innhold
Leilighetsbygget Pernup i Trysil sentrum
Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Pernup-saken

 • Noen beboerne får flytte hjem til Pernup

  Trysil kommune opphever bruksforbudet, og lar nå beboerne i 1. og 2. etasje på Pernup få flytte hjem. Det er tre etasjer i bygget.

  26 beboere i 18 leiligheter måtte evakuere det fem år gamle bygget etter at en tilsynsrapport avdekket tekniske feil og dårlig brannsikkerhet i bygget.

  – Tre vilkår må oppfylles før de kan flytte tilbake. Årsaken til det er at vi vil være sikre på at personsikkerheten er ivaretatt, sier avdelingsleder på bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen.

  Vilkårene som sameiet og/eller tiltakshaver må sørge for å oppfylle, er:

  • De åpne garasjene må stenges for bruk og strømmen til dem må koples ut.

  • Kommunen må få bekreftet at alt brennbart materiale er fjernet fra balkongene.

  • Kommunen må få dokumentert at det er inngått en avtale om våken vaktordning.

  Beboerne i 3. etasje får ikke flytte tilbake før en del avbøtende tiltak er på plass.

  – Etter en totalvurdering mener vi at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å åpne opp for 3. etasje nå. Flere av de foreslåtte tiltakene går direkte på bygg- og branntekniske løsninger som det må søkes om og behandles som byggesak av oss. Disse tiltakene er ikke av en type som kan gjennomføres raskt og enkelt, sier Poulsen.

  Leilighetsbygget Pernup i Trysil
  Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK
 • Vil hjem til Pernup

  For en måned siden måtte 26 beboere i et leilighetsbygg i Trysil flytte ut på dagen da det ble oppdaget store mangler ved brannsikkerheten.

  Nå har både utbygger og kommunen innhentet nye rapporter og beboerne venter i spenning på om de får flytte hjem igjen til jul, sier styreleder i sameiet, Terje Hagen.

  Ordfører i Trysil, Erik Sletten, kan ikke love noe, men sier de jobber på spreng med å finne ut av det.

 • Derfor ga de ferdigattest på Pernup

  Mange spør seg hvordan Trysil kommune kunne gi ferdigattest til et leilighetsbygg med så alvorlige mangler som nå er avdekket på Pernup.

  Avdelingsleder Rune Møller Poulsen på bygg og geodataavdelingen sier dette:

  – Fordi ansvarlig søker hadde lagt ved all dokumentasjon som kreves og der ble det bekreftet at både det branntekniske og det bygningsmessige ellers var utført i tråd med lov og forskrift. Ansvarlig søker dokumenterte at alt var på stell. Da plikter kommunen etter loven å utstede ferdigattest, sier han.

  Etter flere bekymringsmeldinger dro de på tilsyn på Pernup sammen med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 22. oktober. De fant store mangler på brannsikkerheten, men under forutsetning av at direktevarsling og sprinkleranlegg fungerte, la de ikke ned bruksforbud, skriver kommunen.

 • Skal avklare utbedringen

  Kommunedirektøren i Trysil møter også tiltakshaver for leilighetsbygget Pernup i dag.

  De skal inne ut hvor lang tid det vil ta å få utbedra manglene i bygget slik at beboerne kan flytte tilbake.

  En annen ting kommunen jobber med, er å finne ut hvem som skal betale ekstrakostnadene beboerne på Pernup nå får.

  Det er ikke kommunens ansvar.

  Leilighetsbygget Pernup i Trysil
  Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK
 • Kartlegger ledige boliger

  Trysil kommune kartlegger nå hvordan de skal klare å skaffe ny bolig til folk fra de 18 leilighetene i Pernup, som må fraflyttes med en gang.

  Det er avdekka store mangler ved brannsikkerheten i leilighetene og alle beboerne må flytte ut.

  Kommunen har et ansvar for å skaffe bolig til alle som ikke har tak over hodet og ikke klarer å ordne bolig sjøl.

  Ordfører og kommunedirektør skal møte alle beboerne i leilighetsbygget til informasjonsmøte på rådshuset klokka 16.00 i ettermiddag.

Flere saker fra Innlandet