Hopp til innhold

Næringslivsleder fikk 16 måneder for vold mot tidligere stesønn

Sør-Østerdal tingrett mener at en næringslivsleder fra Hedmark har utsatt sin tidligere stesønn for fysisk og psykisk vold gjennom flere år.

Sør-Østerdal tingrett
Foto: Stig Karlo Helstrøm

Det går fram av den knusende dommen, som i detalj beskriver en rekke overgrep mot den daværende stesønnen. Han var 12–15 år da volden skjedde.

– Han ble et monster

Klauseie

FIKK MEDHOLD AV RETTEN: Aktor Henning Klauseie.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Aktor Henning Klauseie har i retten referert fra avhør, der han beskriver hvordan tiltalte har presset hodet hans ned i en pute, slik at han fikk pustevansker. Gutten har også sagt at han løftet ham etter håret på veg oppover fra en etasje til en annen.

En annen hendelse skjedde om vinteren, da han ble jaget ut på verandaen i bare pyjamas, og måtte være der i ca. 20 minutter.

Det er viktig å gi et klart signal om at denne type «oppdragelsesmetoder» ikke er akseptable.

Sør-Østerdal tingrett

Retten mener det er hevet over enhver tvil at «tiltalte har etablert et regime med psykisk vold, trusler og trakassering, som har skapt stor utrygghet og frykt som fornærmede har måttet tåle».

Den tidligere stesønnen har ikke vært til stede i retten, men det er blitt avspilt avhør som er gjennomført på Barnehuset på Hamar.

Han sa underveis i avhørene at stefaren «ble et monster», uten kontroll over sitt eget sinne.

– Viktig markering mot vold i familien

– Politi og påtalemyndighet har i de senere år hatt et særlig fokus på vold i nære relasjoner. Jeg syns at denne dommen er en viktig markering mot dette, sier aktor Henning Klauseie.

– Dommen gir et godt bilde av hvilket regime tiltalte utøvde i sin husstand.

Avviser anklager

Steffen Brandstad

ØNSKET FRIFINNELSE: Forsvarer Steffen Brandstad.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

Den tiltalte har i stor grad avvist alle påstandene fra den tidligere stesønnen. Han har erkjent at han har vært tydelig og streng i oppdragelsen, men tatt avstand fra påstander om bruk av vold.

I retten har også en 18-årig sønn fra det første ekteskapet sagt at han opplevde en streng oppdragelse med sinne hos faren, men ikke noe vold. Kolleger har også fortalt at han som leder er rolig, behersket og balansert.

– En annen person på hjemmebane

Tingretten mener at denne typen «karaktervitner», som for eksempel kolleger, ikke nødvendigvis har innsikt i hvordan en person fungerer hjemme.

«Det er ikke uvanlig at personer med personlighetstrekk som dette kan fungere svært godt på noen arenaer blant annet i jobbsammenheng og i sammenhenger der voksne ressurssterke personer er til stede, mens dårlige sider og dysfunksjonelle reaksjonsmønstre får utløp overfor den som står i et avhengighetsforhold til vedkommende», skriver tingretten.

Det er stor risiko for langtidsvirkninger som følge av mishandlingen.

Sør-Østerdal tingrett

Forsvarer Steffen Brandstad, som ba om full frifinnelse, sier mannen anker dommen..

Dommen på 16 måneder er i tråd med påstanden fra aktor Henning Klauseie.

Bistandsadvokat Tore Müller Famestad har krevd 100.000 kroner i oppreisning, og fikk medhold på det. Tiltalte må også betale 20.000 kroner i saksomkostninger.

Tiltalte er ikke domfelt tidligere.