Her slepes endelig stupeanlegget tilbake til Koigen

Etter å ha stått i dokk i cirka et år ved Tjuvholmen, ble det mye omtalte stupeanlegget slept tilbake der det hører hjemme mandag formiddag.

Etter å ha stått i dokk i cirka et år ved Tjuvholmen, ble det mye omtalte stupeanlegget slept tilbake der det hører hjemme mandag formiddag.

VIDEO: Endelig slepes anlegget på plass. Stupeanlegget slet seg flere ganger i løpet av høsten i fjor, og det viste seg at festeanordningen ikke holdt og måtte utbedres. Fotograf Einar Langholen-Schulstad.

Det er cirka et år siden det 80 tonn tunge stupeanlegget ble manøvrert på plass i bukta bak det tidligere politihuset ved Tjuvholmen på Hamar. Hit ble det dratt for å ligge trygt og sikkert for eventuelle høststormer, samt at man kunne gjøre noe arbeid på anlegget.

Stupeanlegget slet seg flere ganger i løpet av høsten i fjor, og det viste seg at festeanordningen ikke holdt og måtte utbedres.

Kjetil Kjærnes, prosjektleder i Hamar kommune foran stupeanlegget

VÅRLIG: Kjetil Kjærnes, prosjektleder i Hamar kommune, forklarer at det første stupet trolig kan gjøres i mai.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Skal tåle 100-årsflom

Tre stolper festet i bunnen skal være tårnets fundament og feste i bunnen. De må være lange nok, og være så solide at de holder tårnet på plass i alt fra laveste lavvann til 100-års flom. Når det igjen er på plass på Koigen må det også kunne tåle bølger på opp til to meter.

– I dag og i morgen legger vi foranringskonstruksjonen endelig på plass, sier Kjetil Kjærnes, prosjektleder i Hamar kommune.

Han forklarer at forankringen skal sveises fast, og at det deretter vil heises på plass en bro ut til stupetårnet. Den skal gå fra betongpiren og ut på stupeanlegget.

– Deretter skal vi legge ballast på anlegget, slik at det ligger riktig i vannet, forklarer Kjærnes.

Første stup i mai

Med dette regner Hamar kommune med at løsningen er funnet for at anlegget skal holde seg på plass, og i mai 2015 er det klart for de første stup fra tårnet.

Hvis alt går etter planen, for så langt er det lite som har gått som planlagt for saken som startet som et stupetårn for 1,5 millioner kroner, men endte som et stupeanlegg til over 20 millioner kroner.

Underveis ble tårnet til et anlegg, noe som selvsagt økte prisen. Men etter dette har blant annet tekniske problemer økt prisen jevnt og trutt.

Stupeanlegg, Hamar

I september gjenopptok man arbeidet ved stupeanlegget på Hamar.

Foto: Arne Trolldalen

Stupeanlegg på vent

I desember 2013 ble det kjent at det trolig vil koste mellom 23 og 29 millioner kroner å ferdigstille anlegget. Dermed valgte politikerne å sette en stopper for hele prosjektet til man hadde funnet ut hvor mye dette egentlig ville koste.

Etter mange runder om økonomien og kvalitetssikring av de tekniske løsningene, vedtok kommunestyret i juni at anlegget skulle ferdigstilles. Da ble det sagt at det første stupet trolig kunne gjøres allerede i høst, men den gang ei.

Det første stupet kan først gjøres i mai, for det gjenstår litt snekkerarbeid til våren også:

– Det gjenstår litt arbeid inne på stranda, for til våren vil det være to til tre meter lavere vannstand enn det er nå. Blant annet gjenstår noe graving, forklarer prosjektleder Kjetil Kjærnes.