Hopp til innhold

Dømt til fem års fengsel for mishandling av kona og barna

Retten mener familiefaren i en årrekke terroriserte kona og barna med slag, lugging, spytting og grove krenkelser.

Vester Innlandet tingrett.

DOMMERNE UENIGE: I tingretten er det et flertall bestående av fagdommer og én meddommer som har funnet familiefaren skyldig. Én meddommer er uenig og mener det ikke er bevist ut over enhver rimelig tvil at mannen er skyldig. (Arkivfoto)

Foto: Alexander Nordby / NRK

Nå er mannen funnet skyldig i omfattende og grov mishandling. Volden skal pågått i mer enn 17 år for en av de fornærmede i saken.

I Vestre Innlandet tingrett er han nå dømt til fengsel i fem år og tre måneder.

I tillegg må han betale erstatning til ekskona og tre av parets barn som nå alle er voksne. Beløpet er satt til 200.000 kroner til hver av dem.

Mannen forbys også å kontakte sin tidligere kone og to av barna i to år fremover.

Dommen er ikke enstemmig. Det er et flertall med fagdommer og én meddommer som har funnet ham skyldig.

Les også Levde i voldsregime i 14 år – nå er ektemannen dømt

Glåmdal tingrett

Nekter straffskyld

Familiefaren har hele tiden nektet straffskyld. Han hevder det skal være et økonomisk motiv bak anklagene mot ham.

– Dommen vil bli anket i det min klient erklærer seg uskyldig. Han vil fortsatt kreve seg frikjent på alle punkter, skriver forsvarer Håvard Fremstad til NRK.

Ut over det ønsker han ikke å kommentere saken.

Kapp-saken: Håvard Fremstad, forsvarer

ANKER: Forsvarer Håvard Fremstad opplyser at dommen vil bli anket til lagmannsretten. (Arkivfoto)

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Poliiadvokat Ragnhild Vik skriver til NRK at politiet noterer seg at dommen langt på vei er i samsvar med påtalemyndighetens påstand.

I denne saken er det statsadvokaten som tar endelig stilling til om påtalemyndigheten skal godta eller anke dommen. Saken blir oversendt statsadvokaten for vurdering i løpet av kort tid, skriver Vik.

Bistandsadvokat Kristin F. Hammervik representerer en av de fornærmede søsknene. Hun skriver til NRK at klienten hennes naturlig nok er fornøyd med domfellelse i saken.

– Nå gjenstår det å se om dommen blir rettskraftig, eller om den ankes og eventuelt slippes inn for lagmannsretten, skriver Hammervik.

Bistandsadvokat Bent Luther som representerer en av døtrene i familien og moren, sier de er forberedt på at det kan bli en anke.

– I denne typen saker har man ikke tekniske bevis. Det er ikke noe videokamera på veggen når sånne ting skjer. Likevel mener jeg at fornærmedes forklaringer og andre vitner i saken beviser at det har vært omfattende psykisk og fysisk vold, sier Luther.

Kom til Norge som flyktning

Familiefaren kom til Norge som flyktning i 1999. Han fikk senere godkjent familieforening og de bosatte seg i Innlandet.

Det var den yngste datteren som anmeldte faren i 2020. Det førte til en større politietterforskning.

Ifølge retten har oppdragelsen i familien inneholdt flere av indikatorene som er typiske for familier med sterk æreskultur.

«Tre av barna i familien har beskrevet en streng kontroll av døtrene, og strenge begrensninger for hva de kunne gjøre og hvem de kunne være med. Avvik fra det akseptable resulterte i vold eller utskjelling. Sønnene hadde på sin side oppgave med å kontrollere jentene,» skriver retten.

Les også Utsatt for grov vold på byen: – De ropte «jævla homoer»

Mann i sykehusskjorte liggende i en sykeseng

Skal ha dratt datter etter håret langs golvet

Paret har fem barn sammen som alle er voksne nå. Det er tre av disse og ekskona som har forklart seg om mishandling. Ifølge dommen har volden de ble utsatt for vært omfattende og hyppig.

Faren skal nærmest på daglig basis ha utsatt dem for slag, lugging og spytting.

Han skal også ha hatt et svært seksualisert språk med verbale krenkelser.

I dommen beskrives det at mannen skal ha dratt en av døtrene etter håret bortover gulvet. Ifølge en av døtrene skal han ha slått henne med en pinne, kosteskaft, belte eller vannslange. Faren skal også ha holdt hodet hennes under vann i kjøkkenvasken.

Også en av sønnene forklarte at han var blitt slått med belte og en vannslange.

Ektefellen forklarte at hun flere ganger ble drapstruet av ektemannen. Hun skal også ha blitt utsatt for vold mens hun var gravid.

Kvinnen fortalte i retten at hun var redd for at mannen skulle drepe henne med en øks han hadde.

Sønner støttet faren

Under rettssaken vitnet to sønner til fordel for familiefaren. Ifølge sønnene var han ikke voldelig slik de andre hevder.

Én av tingrettens meddommere mener at forklaringene til faren og sønnene ikke kan utelukkes. Meddommeren konkluderer derfor med at det ikke er bevist ut over enhver rimelig tvil at han er skyldig.

Dette er ikke rettens flertall enig i. De mener kjerneinnholdet i forklaringene til de fornærmede framstår like. De mener også at forklaringene deres ikke bærer preg av å være oppdiktet.

Flertallet viser også til vitner fra barnevernet, skole og politi som tidligere har vært i kontakt med familien:

«Sett i sammenheng viser det at søsknene har rapportert eller fortalt om at de har blitt utsatt for vold og krenkelser fra tiltalte gjentatte ganger til ulike personer. Uttalelsene om vold i hjemmet eller frykt for vold i hjemmet har kommet helt fra 2002 og frem til 2012.»

Rettens flertall har funnet mannen skyldig i fysisk og psykisk mishandling av fire av barna og sin tidligere ektefelle. I tillegg har de funnet ham skyldig i psykiske krenkelser av et femte barn.

Rettens flertall mener riktig straffeutmåling for mannens handlinger er fem år og seks måneders fengsel. Men de har gitt tre måneders fradrag i straffen fordi rettssaken ble utsatt på grunn av korona.

1/7: Saken er oppdatert med kommentarer fra politiadvokat Ragnhild Vik.

Les også Krevde sex mot snus – lokket unge jenter med «prisliste»

Vitneboksen Lister Tingrett