Lillehammer har flest ansatte med høy utdanning

NHOs Kommunebarometer viser at Lillehammer har flest sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år.

NHOs kommune-NM

NHO-direktør i Innlandet, Åge Skinstad, er glad for økonomisk vekst i Innlandet, fra en takterrasse i Gjøvik har han utsikt til begge fylker.

Foto: Dag Kessel / NRK

Mange kommuner i Innlandet har økonomisk vekst, men samtidig har en rekke utkantkommuner nedgang i både folketall og økonomisk aktivitet.

– Alderssammensetningen i de små kommunene er den store utfordringen, og da må man løfte blikket og se hva som vil være smart i framtida, det sier direktør i NHO Innlandet, Åge Skinstad.

Han er ikke tvil om at dersom utkantkommuner klarer å få snudd befolkningsutviklingen, vil det også få positive følger for økonomien. Kommune-NM blir mottatt med blandede følelser i befolkningen, men Skinstad mener at man ikke kan nekte for at disse tallene er dekkende for situasjonen.

– Dette er en resultatliste som er hentet inn for oss fra blant annet Statistisk sentralbyrå, sier Skinstad.

Framgang i Mjøsbyene

Alle de tre Mjøsbyene er blant de 100 beste byene i Norge, og alle tre har hatt framgang.

– Vi har veldig lav arbeidsledighet, i tillegg scorer Mjøsbyene bra på kompetanse, sier Skinstad.

Kommunebarometeret viser at Lillehammer har flest sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år. Det gir dem en 16. plass på barometeret, mens Hamar kommer på 23. plass, Elverum 41. og Gjøvik på 63. plass.

Skinstad sier at man har sett en oppgang innen industri og reiseliv, og at det er stor interesse for studier i regionen, slik at området tiltrekker seg yngre folk.

Nabokommunen til Gjøvik, Vestre Toten, når også svært høyt opp.

Varaordfører i Vestre Toten, Hege Eriksen.

Varaordfører i Vestre Toten, Hege Eriksen,(AP), sier at kommunen har jobbet målbevisst.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Vi har hatt stort fokus på å drive kommunen effektivt, mest mulig tjenesteproduksjon og minst mulig administrasjonsutgifter. I tillegg har vi satset på arbeidsplassutvikling, og vi har sett at vi har hatt en stor utvikling de to siste årene, sier varaordfører i Vestre Toten, Hege Eriksen.

Store forskjeller

Kongsvinger-regionen rangeres i likhet med i fjor som nr. 72 av 77 regioner i Norge. Her er det noe redusert ledighet, men svake plassering på andre arbeidsmarkedsindikatorer. Kommuner med under 3000 innbyggere gjør det generelt sett svakt. Engerdal kommune er rangert blant de 20 laveste kommunene i landet, mens Alvdal kommune derimot gjør det bra i NHOs kommune-NM.

– Det er mye optimistisk satsing i landbruket i Alvdal, og det gir ringvirkninger til andre næringer. Framover er det viktig at alle drar sammen i samme retning, det er utvilsomt en suksessfaktor, sier varaordfører for Sp i Alvdal, Mona Murud.

I Valdres er det store forskjeller innen regionen. Etnedal og Sør-Aurdal har gått kraftig tilbake, mens de fire andre kommunene går bedre.

– Det har vært store forskjeller hele tiden, men vi er et sterkt regionsenter, og slik sett klarer vi å holde oppe næringslivet, demografi og kompetanseutvikling stort sett i forhold til den plassen vi hadde i 2010, sier leder i Regionrådet i Valdres, Inger Torun Klosbøle.