Hopp til innhold

Nå kan du utdanne deg til miljøpsykolog

Studentene i det nye masterstudiet skal bli spesialister på alt fra avfallssortering til arbeidsmiljø.

Kildesortering på Hove

SØPPEL: Menneskers adferd når det gjelder kildesortering er en av temaene som blir aktuelle for de kommende miljøpsykologene. Illustrasjonsbilde fra kildesortering på Hovefestivalen.

Foto: Rashid Akrim / NRK

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Studiet er et mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer (Hil), og de første studentene starter allerede nå i høst. Det var Gudbransdølen Dagningen som først omtalte den nye mastergraden.

– Masteren er en spesialisering innen psykologi som ser spesielt på hvordan de fysiske omgivelsene påvirker menneskelig adferd og hvordan endringer kan endre adferd i positiv retning, sier dekan Tone Haraldsen ved Hil til NRK.

Renovasjonsselskaper bidrar

Hun sier at studiet har kommet i gang på grunn av at blant annet flere renovasjonsselskaper bidrar til finansiering. Både GLØR, HIAS og Mjøsanlegget er med på samarbeidet.

– Sammen med dem kan vi for eksempel se på hvordan ulike former for merking og tiltak kan bidra til bedre kildesortering, sier Haraldsen.

Tone Haraldsen

Dekan Tone Haraldsen har arbeidet i flere år med å få i stand mastergraden i miljøpsykologi.

Foto: Finn Olsen, HIL

Hun sier at det fysiske arbeidsmiljøet også vil bli en sentral del av studiet. Her vil studentene for eksempel se på hvordan utforminger av skjermer kan påvirke adferden til de ansatte.

Studiet er dimensjonert for 25 studenter, og det er rundt 10 studenter som starter høsten 2014.

Ønsker seg fagpersoner innen kildesortering

– Vi ønsker å bidra til bedre kildesortering og bedre håndtering av avfall, sier daglig leder Inge Morten Haave i GLØR.

Han sier at GLØR i alle år har vært opptatt av det tekniske rundt kildesortering og at de nå ønsker å vende seg mer mot hvordan de kan påvirke selve mennesket til å bli bedre til å kildesortere.

GLØR har gått inn med 200.000 kroner i finansiering til studiet over tre år, totalt 600.000 kroner.

– Det vi ønsker oss med å bidra til dette studiet er jo fagpersoner innen vårt fagmiljø, sier Haave, som håper at framtidens miljøpsykolog vil kunne bidra til å legge opp til enda bedre avfallssortering.

Han forklarer at de vil ha kontakt med studentene underveis i studiet, og at en del av den praktiske avtalen de har gjort med Hil innebærer at studentene får prosjektoppgaver innen deres bedrifter.

Flere saker fra Innlandet