Hopp til innhold

Laftede hus er mer miljøvennlige enn passivhus

Bygger du et laftet hus er klimagassutlisppene fra byggeprosessen om lag det halve av hva det er for et passivhus.

IKKE LENGER ØNSKET? Nye krav kan endre mulighetene for å bygge hus i laft.

Undersøkelser viser at klimagassutslipp fra materialene i byggeprosessen for laftehus er om lag det halve av utslippene fra byggeprosessen for passivhus.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Vi har sammenlignet klimagassutslippene fra et laftet hus med et tilsvarende passivhus, og vi har sett på utslippene fra materialbruken og fra energibruken i et 60-års perspektiv. Resultatet er at laftehuset faktisk er bedre enn passivhuset, det sier Marte Boro, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Nå håper Riksantikvaren at de nye undersøkelsene kan føre til at det også i fremtiden vil være lov å bygge laftede bolighus. I mars ble det nemlig kjent at Direktoratet for byggkvalitet ut fra miljøvernhensyn ikke ønsker laftede bygninger på over 150 kvadratmeter.

– Dette er oppsiktsvekkende funn, og et viktig innspill til de som jobber med forskriften til energi. Det er ikke noe argument mot bygging av laftede hus med tanke på klimautslipp, sier Boro.

Ifølge Boro er energiforbruket i laftede hus noe høyere enn for passivhus, men når man regner med en levetid på 60 år vil de årlige utslippene være lavere for laftehuset enn for passivhuset.

OPPGITT OVER FORSLAG: Sverre Sørumgård, medeier Stokk og Stein.

Rapporten er glimrende for oss, og det er veldig fint at Riksantikvaren engasjerer seg, sier Sverre Sørumgård som er medeier i bedriften Stokk og Stein.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Stor lettelse for byggebransjen

De ansatte ved bedriften Stokk og Stein i Lom i Gudbrandsdalen er svært fornøyde med innholdet i den nye rapporten. Der er 20 personer avhengige av at det fortsatt bygges laftede hus i Norge.

– Rapporten er glimrende for oss, og det er veldig fint at Riksantikvaren engasjerer seg i denne problemstillinga med at laftehus i praksis skal bli forbudt. Det setter vi veldig stor pris på, sier Sverre Sørumgård som er en av eierne av snekkerbedriften.

Håpet for Sørumgård er nå at dagens forskrifter skal beholdes, og at byggeforskriften som nå er ute til høring ikke endres med tanke på laftede bygg.

– Klimafiendtlige bygg

Direktoratet for byggkvalitet sier i sin anbefaling at laftede bygg er for utette og dermed klimafiendtlige.

– Målet er en mer energieffektiv bygningsmasse, og vi mener at dette vil gi et bidrag til å redusere energibruken og stimulere til mer energieffektive bygg, sa avdelingsdirektør Ketil Krogstad, i Direktoratet for byggkvalitet til NRK i mars.

Det har ikke lyktes NRK å få noen kommentar om Riksantikvaren sin rapport fra Direktoratet for byggkvalitet.

Tidligere denne måneden gikk også Fylkesutvalget i Oppland imot de foreslåtte reglene for energikrav i laftede hus. Da de mener dette vil svekke næringsgrunnlaget for mange laftebedrifter.

Få hus er mer miljøvennlige enn lafta tømmerhus, mener direktøren for Norsk Håndverksinstitutt.