Dette skjemaet skaper kø før jakta

Håndskrevne våpensøknader skaper problemer for politiet og jegere.

Er dette det siste statlige dokumentet med gjennomslagspapir? Søknad om å få våpenlisens må fortsatt fylles ut manuelt. Nå vil Emilie Enger Mehl fra Sp bli kvitt det.

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) ber justisministeren få fortgang i jobben med å gjøre våpensøknadene digitale.

Foto: Stein S Eide / NRK

Hos politiet vokser papirbunken med våpensøknader. For politi og jegere har det blitt en pine at det ikke er mulig å søke om tillatelse til å eie våpen over nett.

Alle papirer må fylles ut for hånd og sendes i posten eller leveres på et politikontor.

– Det er vel det eneste statlige dokumentet som er igjen på et sånt type papir, sier avsnittsleder Tammy Nyborg i Innlandet politidistrikt.

Sløser bort tid på å tyde håndskrift

Tammy Nyborg, avsnittsleder i Innlandet politidistrikt.

AVSNITTSLEDER: Tammy Nyborg i politiet i Innlandet

Foto: Privat

Om høsten er det ekstra mange som søker om å våpenlisens. Snittet ligger på 30 søknader om dagen, bare i Innlandet.

Selv om politiet prøver ta unna søknadene så raskt som mulig, er saksbehandlingstida 13 uker.

En av grunnene til at det tar så lang tid, er at politiet må skrive av alle opplysningene fra skjemaene de får inn, og føre det inn i eget datasystem.

– Vi må tyde skrift og bruker uforholdsmessig mye tid før vi kan starte saksbehandlinga. Det er ikke bra i det hele tatt, sier Nyborg.

Må vente 15 uker på svar

Død rype og jeger

RAMMER JEGERE: En del førstegangsjegere risikerer å miste høstjakta i år fordi det tar lang tid å få behandla søknaden.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Politiets egen oversikt viser at det i de fleste av landets distrikter er mer enn ti ukers behandlingstid på en søknad om våpenlisens.

Lengst må du vente i Agder, der tar det ti til femten uker å få svar på en søknad.

Raskest behandlingstid er det i Finnmark, Sør-Vest og Troms politidistrikt. Her er ventetiden omkring en måned.

– Det ville vært mye enklere om det var elektronisk. Vi venter sårt på et digitalt søknadssystem. Det ville vært til stor gunst for både oss og publikum, sier Tammy Nyborg.

Frustrerte jegere

Knut Arne Gjems

JEGER: Knut Arne Gjems, Leder i NJFF.

Foto: Mats Sparby / NRK

Norge Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) får tilbakemeldinger fra frustrerte jegere, sier leder Knut Arne Gjems.


Det er spesielt unge jegere som vil komme seg ut på jakt og ikke har våpen fra før som klager. For dem ryker den første jakthøsten fordi de ikke får raskt nok svar.

– En behandlingstid på tre til fire måneder er uakseptabelt, sier Gjems.

Krever at det ryddes opp

Politiet har ifølge Politiforum brukt 2 milliarder kroner på IKT-konsulenter de siste årene. En digitalisering av våpenforvaltninga er beregnet å koste 40 millioner kroner.

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl er kritisk til pengebruken.

– Det er uholdbart at politiet har sløst bort masse penger på it-konsulenter. Likevel har de ikke klart å få et digitalt våpenregister. Det ville gjort det mye enklere for folk å søke om våpen og tryggere for samfunnet, sier hun.

Nå ber hun justisministeren legge fram en konkret framdriftsplan for digitalisering av våpensøknadene, og rydde opp i den enorme budsjettsprekken på IKT-prosjekter i politiet.

Vet ikke når det kommer en digital løsning

Politidirektoratet ønsker å digitalisere våpenforvaltningen slik at det blir mulig å sende inn våpensøknad elektronisk.

Sissel Hammer, seksjonssjef i Politidirektoratet

SEKSJONSSJEF: Sissel Hammer i Politidirektoratet.

Foto: Politiet

– Vi mener dette vil lette søknadsprosessen både for søkere og saksbehandlere i politiet, og bidra til mer effektivitet og kvalitet i våpenforvaltningen, sier seksjonssjef Sissel Hammer i Politidirektoratet.

Direktoratet har utredet mulige løsninger for digitalisering, men foreløpig er det ikke bestemt hvilken løsning som ønskes og når den kan iverksettes.

Hvor stor jobben blir kommer an på hvilken løsning som velges.

– Før det tas beslutning er det for tidlig å angi omfanget på jobben som må gjøres, sier Hammer.