Årets største tollbeslag av hasj og kokain

I april fant Kongsvingertollerne 164 kilo hasj og 10,5 kilo kokain i en tysk bobil. Føreren sa at narkotikaen var fiskefôr.

Beslag av narkotika på Magnormoen

STORT BESLAG: I april gjorde Kongsvingertollerne beslag på 164 kilo hasj og 10,5 kilo hasj i tysk bobil. Bilde: Tolletaten

Foto: Kongsvingertollere

16. april ble en bobil vinket inn til tollkontroll på Magnormoen i Hedmark. Der fant Tollkontrollen esker og pakker med narkotika flere steder i bilen. Da innholdet i den ene esken ga positivt utslag på kokain, koblet Tollkontrollen inn Innlandet politisidtrikt i saken.

Tollerne og kriminalteknikere fant totalt 164,3 kilo hasj og 10,5 kilo kokain. Ikke siden 2015 har Tollkontrollen i Innlandet beslaglagt større mengde narkotika, hvor de fant nesten dobbel mengde hasj og marihuana.

– Det er det største hasj - og kokainbeslaget hittil i år, sier seksjonssjef i Tolletaten på Kongsvinger, Morten Nystuen.

Morten Nystuen

ÅRETS STØRSTE BESLAG: Seksjonssjef i Tolletaten, Morten Nystuen, kan fortelle at beslaget er det største hittil i år.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Føreren beholdt roen

Den tyske sjåføren (37) fortalte han var på vei til Oslo etter at han hadde besøkt både Finland og Sverige.

Nystuen forteller at de hadde en stor åpen kontroll på Magnormoen ettermiddagen 16.april, hvor de vinket inn alle biler til siden da bomsystemet var nede. En av tjenestemennene snakket med den tyske sjåføren i bobilen, som oppførte seg normalt.

– Han var veldig hjelpsom, kanskje litt for mye. Tolleren kontrollerte bobilen veldig nøye og etterhvert finner han noen pakker. Noe føreren hevdet var fiskefôr. Vi skjønte jo egentlig etterhvert at her er det store store mengder narkotika, sier Nystuen.

Da innholdet i den ene esken ga positivt utslag på narkotika ble politiet koblet inn og sjåføren ble pågrepet.

Stort beslag

Politiet avhørte siktede som med en gang erkjente at han fraktet narkotika.

– Dette er jo etter loven en svært grov narkotikaforbrytelse, det er snakk om et betydelig kvantum som er tatt i beslag og som har medført at en mann er varetektsfengslet, sier politiadvokat Henning Klauseie

Ingen flere mistenkte

Politiadvokat Klauseie sier at det åpenbart er flere involverte enn den tyske statsborgeren som er pågrepet. Men at de allikevel ikke har har flere ledetråder mot hverken bakmannsapparat eller de som skulle motta narkotikaen.

- Han er den eneste som etterforskes i saken av politidistriktet, sier Klauseie.

Politiadvokaten sier at det som gjenstår i politiarbeidet er å få stoffet endelig veid og analysert, slik at de er sikre på hvilket stoff det er.

– Så snart det er gjort ligger denne saken til å bli pådømt, avslutter han.