Kongsvinger Taxi beklager og legger seg flate

Daglig leder i Kongsvinger Taxi sier de må rydde opp i egne rekker etter saken der Mona Gustavsen ble nektet jobb som taxisjåfør fordi hun er tater.

Mona Gustavsen

NEKTET JOBB: Mona Gustavsen fra Grue i Hedmark politianmeldte Kongsvinger Taxi for rasediskriminering etter at de skal ha nektet å ansette henne fordi hun er «av taterfolket».

Foto: Vera Wold / NRK

– Det er en tragisk situasjon alt sammen. Her må vi bare legge oss flate. Det er ikke noe annet å få gjort med det, sier daglig leder Frode Flosand i Kongsvinger Taxi.

Saken om Mona Gustavsen som søkte jobb som taxisjåfør har skapt bølger og mye omtale. Kvinnen fra Grue politianmeldte Kongsvinger Taxi for diskriminering etter at de skal ha nektet å ansette henne fordi hun er «av taterfolket».

Politiet i Hedmark har sagt at de ønsker å etterforske saken- Mona Gustavsen har engasjert advokat og sier at hun kommer til å søke om oppreisning.

Gustavsen fikk blant annet en tekstmelding på telefonen sin fra en av taxieierene der han skrev at han ikke kunne ansette henne fordi hun var tater. Han var redd for at en ansettelse av henne skulle gå utover hans forhold til kollegene.

En av lederne i Kongsvinger Taxi bekreftet også i en telefonsamtale som Gustavsen tok opp at det er stor skepsis til å ansette tatere i hele drosjenæringa.

Taxi SMS

MELDING: Denne smsen fikk Mona Gustavsen. Her får hun avslag på jobbsøknaden fordi hun er tater.

Foto: Vivian Stensrud / NRK

– Må rydde i egne rekker

Tidligere har ikke Kongsvinger Taxi tatt selvkritikk i saken, men daglig leder Frode Flosand sier nå til NRK at de beklager det som har skjedd.

– Ja, det må jeg jo gjøre. For her er det en som har sendt en melding som aldri skulle vært på trykk, sier han.

Forstår du at saken får oppmerksomhet?

– Ja. det forstår jeg. Det er noen som har vært uheldige her med noen uttalelser, og det her må vi bare legge oss flate for og beklage. Så får vi ta det etter hva som kommer nå. Vi må rydde opp i egne rekker og prøve å få det her unna nå, sier han.

Flosand ønsker ikke si noe om hva han vil gjøre med saken utover det.

Elisabeth Lier Haugseth

OVERRASKET: Nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth, er overrasket over å få en slik sak på bordet:

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

– Ganske drøy

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal se nærmere på saken der Mona Gustavsen fra Grue føler seg diskriminert fordi hun ikke fikk jobb som taxisjåfør med begrunnelsen i at hun er tater.

– Slik saken er fremstilt i mediene, så virker den jo ganske drøy. Er det riktig det som fremkommer, så gir dette uttrykk for diskriminerende holdninger. Det er jo sånn at folk har rett til å få seg en jobb uten at den som gir jobben eller oppdraget skjeler til vedkommenes bakgrunn, sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

Hun mener saken er spesiell og skiller seg fra mange andre klagesaker som Likestillings- og diskrimineringsombudet får inn.

– Når det gjelder saken hvor personer med minoritetsbakgrunn klager til oss og mener de er diskriminert på grunn av sin bakgrunn, ser vi veldig ofte at arbeidsgiver har andre forklaringer. Det kan være at arbeidsgiver sier at de ikke har den rette bakgrunnen, de er ikke kvalifisert nok eller det var ikke helt det de trengte denne gangen. Men i denne saken så ser det i hvert fall ut, slik det er presentert, at de har vært temmelig tydelig på at det går ikke på henne som person, men fordi hun har taterbakgrunn. Det skiller denne saken fra en del andre saker vi får, sier Lier Haugseth.

Nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet er på sin side overrasket over å få en slik sak på bordet:

– Jeg trodde ikke at man skiller på personer på grunn av bakgrunn i Norge om man er tater eller om man er ikke-tater. Den tiden trodde jeg var forbi.