Ringte rundt til hundrevis for å få dem til å flytte hjem igjen

Innlandet er det mest fraflyttede fylket så langt i år. Mali Hilmarsen bidro til at utkantkommunen Tolga ble unntaket.

Mali flyttet hjem etter mange år

FLYTTET HJEM: Mali Hilmarsen flyttet hjem til Tolga etter flere år i Trondheim.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Ferske tall viser at Innlandet mister flest innbyggere i Norge. Oslo og Viken vokser mest.

Nesten 600 personer flyttet fra Innlandet til andre fylker, stort sett alle flyttet til Oslo.

To av dem var Mali Hilmarsen og Kristian Nylende Hansen. De flyttet ut av Tolga for mange år siden, men er nå hjemme igjen.

Disse flyttet tilbake til Tolga

FLYTTET FRA STORBYEN: Både Mali Hilmarsen og Kristian Nylende Hansen flyttet tilbake til hjemstedet etter å ha bodd flere år i Oslo og Trondheim.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Begge har bodd flere år i Oslo og Trondheim. Men så begynte ryktet å spre som om at folk de kjente kom tilbake.

Ringte hundrevis

Tolga i Nord-Østerdal er den eneste kommunen i sin region som ikke mistet innbyggere i løpet av året som har gått.

Tolga har litt over 1500 innbyggere. I tiårsperioden 2009–2019 gikk folketallet tilbake med 7,6 prosent (SNL).

Tolga

TOLGA: Tolga ligger på grensen til Røros og har flere nabokommuner med under 3000 innbyggere.

Foto: Vibeke Cederkvist / Tolga

Men nå har det snudd.

Det kan skyldes en iherdig dugnad satt igang av kommunens tidligere ordfører.

Ragnhild Aashaug startet et prosjekt der hun og en kollega ringte alle lokale som er født mellom 1985 og 1995.

Det ble starten på en omfattende ringerunde til flere hundre personer. Prosjektet heter «Tolga 2020» og eies av kommunen og den lokale sparebanken.

Disse ringte rundt til unge som hadde flyttet ut av kommunen

RINGERUNDE: Sunniva B. Strypet og tidligere ordfører Ragnhild Aashaug ringte rundt til unge som hadde flyttet ut av kommunen, for å høre hva som skal til for at de vil komme hjem igjen.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Har skjedd en endring

Sunniva B. Strypet som også har jobbet med prosjektet, merker at det har skjedd en endring i hvordan folk snakker om det å reise hjem igjen nå.

Hun tror mye jobbing for å vise fram bygda på sosiale medier og ren merkevarebygging kan være en stor del av grunnen.

– Det har blitt et fokus på tilbakeflytting. Man føler seg mer verdsatt da man vet at kommunen ønsker deg hjem igjen.

Strypet forteller at arbeidet med å synliggjøre bygda skaper ringvirkninger.

For Kristian Nylende Hansen var det overtakelse av gård som førte han hjem. Nå har han også begynt å regulere noe av skogen han eier til et boligfelt.

– Det var godt å komme tilbake. Det er en helt annen ro her enn i Oslo. Det er bare noe med plassen.

Likevel legger ikke Hansen skjul på at det er mye som er «snøgt» med Oslo også.

– Om man skal på byen eller handle er det bare å gjøre det.

Kristian Nylende Hansen flyttet hjem for å ta over gård

KOM HJEM: Kristian Nylende Hansen flyttet hjem for å ta over en gård.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Nabokommune gikk i minus

Men andre kommuner i Nord-Østerdal sliter. Folldal er en av kommunene som har hatt en nedgang i løpet av året som har gått.

Det til tross for at kommunen i mange år har jobbet for at folk skal flytte til deres kommune.

Ordfører Kristin Langtjernet (Ap) forteller at det ikke er gledelig at pila går nedover.

UTÅLMODIG; Ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap), er utålmodig og vil at staten nå kommer med løsning på forurensningen fra gruvene i Folldal. 15 år rer gått siden staten ble pålagt å rydde opp.

PILA PEKER NEDOVER: Ordføreren i Folldal ønsker seg spesielt unge mennesker til kommunen.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er jo en trend som har vart over tid. Fødselsunderskuddet begynner å bli stort og vi blir stadig flere eldre.

Ordføreren legger ikke skjul på at man blir mer sårbar som kommune når man er få.

Det største problemet er å ha nok attraktive arbeidsplasser som passer til utdanningsnivået til de unge nyetablererne.

– Men jeg mener kommunen har mye å by på. Og så er vi avhengige av gode interkommunale løsninger og samarbeid i regionen.

Ønsker seg flere innbyggere

Men i Tolga er altså situasjonen en annen nå.

Både Mali Hilmarsen og Kristian Nylende Hansen ønsker seg enda flere innbyggere til bygda si.

Mali Hilmarsen flyttet tilbake etter flere år i Trondheim.

ØNSKER FLERE TIL BYGDA: Hilmarsen ønsker at enda flere kommer tilbake til Tolga.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

For Hilmarsen var det da hun og samboeren fikk barn at de bestemte seg for å flytte tilbake. De synes skoletilbudet er godt og naturen er nær.

Samtidig må samboeren hennes pendle seks timer én vei til prosjektjobben i Hemsedal.

Til tross for at Tolga har klart å holde seg flytende på statistikken det siste året, vet de at det å få de unge tilbake til bygda, alene ikke vil være nok.

– I tillegg kan det være at man må gi slipp på karrieredrømmen, om man vil tilbake til fødestedet, forteller Ragnhild Aashaug.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Ivar Arne Nordrum

Se onsdagens tv-sending

Se onsdagens tv-sending