Øyerdrapet: Oppgjør med barnevernet i retten

Den drapstiltaltes mor forsøkte forgjeves å få hjelp fra barnevernet, fortalte hun i vitneboksen under behandlingen av Øyerdrapet. Barnevernspedagog mener systemet sviktet.

Erling Segelstad

SYSTEMSVIKT: Barnevernspedagog Erling Segelstad mener samfunnet sviktet tiltalte. Se intervju med Segelstad gjort etter at han var ferdig med å vitne.

På fjerde dag av rettssaken etter Øyerdrapet er det den tiltaltes forsvarer som fører sine vitner. Flere av dem har forklart seg om en vanskelig familiebakgrunn.

Heller ikke tiltaltes mor la skjul på at tiltaltes barndom var preget av en stefar som alltid drakk og terroriserte hele familien.

– Jeg fikk ikke noe hjelp

Kim Andreas Kristiansen i Gjøvik tingrett

DRAPSTILTALT: Kim Andreas Kristiansen (24) har i retten erkjent å ha drept og partert stefaren Bjarte Hansen (58).

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mora påstår at hun flere ganger forsøkte å få hjelp, både da de bodde i Lillehammer og etter at de flyttet til nabokommunen Øyer i 2000.

– Jeg spurte barnevernet om hjelp i 2001 eller 2002, og jeg har vært der på veldig mange møter, sa mora.

– Fikk du noe hjelp, spurte forsvarer.

– Nei, svarte mora stille.

Hun skal ha fått økonomisk støtte, men ikke til å få orden på situasjonen i hjemmet.

Hun påstår at stefaren flere ganger kom synlig beruset til skoleavslutninger, bursdager og til og med til barnas konfirmasjon. Ingen reagerte, hevder mora.

– Øyer er en veldig liten bygd, og alle de episodene de så… Jeg fikk ikke noe hjelp, sa hun i vitneboksen.

Familien bodde på flere adresser i kommunen mellom 2000 og 2010.

Barnevernpedagog: – Kim ble svikta

Blant dem som vitnet i dag, var Erling Segelstad. Han har jobba i barnevernet i 30 år og er i dag leder for en privat barneverninstitusjon.

Han er blitt kjent med nå drapstiltalte Kim Andreas Kristiansen privat. Dette har skjedd etter at Kristiansen ble voksen.

– Det var ingen tvil om at han var særdeles skada. Som barnevernspedagog med mye erfaring så jeg en gutt som bærer på mye smerte og vonde historier, sa han i retten.

Han holdt et engasjert innlegg om svikten han mener barn utsettes for, ved at folk rundt familien ikke varslet hjelpeapparatet.

– Hvor i all verden har de vært? Ingen av dem som har svikta Kim har vært på en tiltalebenk, sa barnevernspedagogen.

Forsvarer til titalte har fått lov til til å få ut eventuelle papirer som er underlagt taushetsplikt i barnevern eller skole.

– Vi har gjort forsøk på å finne barnevernsdokumenter angående Kim i Øyer kommune. Der var det ingen dokumenter å finne, sa forsvarer Odd Grøn i retten.

Rettsak Øyer-drap dag 2

FORSVARER: Odd Ivar Grøn førte sine vitner i drapssaken i Sør-Gudbrandsdal tingrett tirsdag.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK