Forsvarer: – Ni års fengsel for Øyerdrapet

EIDSIVATING LAGMANNSRETT (NRK): Forsvarer John Christian Elden mener Kim Andreas Kristiansen (24) bør dømmes til ni års fengsel for drapet på stefaren. Aktor vil ha 18 års fengsel.

Ankesak Øyer-drapet.

Forsvarer John Christian Elden og aktor Irene Johnsen Dahl

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Elden mener den psykiske volden den avdøde stefaren skal ha utsatt stesønnen for gjennom oppveksten må gi en kraftig redusering av straffen.

I Sør-Gudbrandsdal tingrett ble Kristiansen dømt til 17 års fengsel for drapet i Øyer 14. august i fjor. Han anket, og Eidsivating lagmannsrett behandler denne uka saken.

Det er kun straffenivået lagmannsretten skal ta stilling til, siden skyldspørsmålet er avklart.

Kristiansen har forklart retten hvordan han drepte stefaren Bjarte Hansen (58), parterte liket og truet en kamerat til å kjøre liket til et skogsområde i nærheten. Der tente han på kroppsdelene.

Kim Andreas Kristiansen utenfor cella i Gjøvik fengsel

I FENGSEL: Kim Andreas Kristiansen (24) må uansett regne med mange år i fengsel etter drapet på stefaren. Her fotografert i Gjøvik fengsel i mai i år.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Bør være formildende

Forsvarer John Christian Elden har gjennom to rettsdager forsøkt å overbevise de sju dommerne om at forholdet mellom avdøde og tiltalte var problematisk – og at det bør være formildende når straffen fastsettes.

Tiltalte beskrev i sitt vitnemål stadige verbale angrep, og tidvis fysiske angrep, fra en ofte ruset stefar gjennom barndoms- og ungdomsårene.

– Det svartnet for meg, alt jeg tenkte på var å ødelegge, sa den tiltalte til retten om drapshandlingen.

Elden innledet sin prosedyre tirsdag ettermiddag med at oppmerksomheten rundt psykisk vold har blitt langt større de siste ti årene – også i domstolene.

– Vold er ikke bare fysisk vold, sa Elden.

Forsvareren mener de skjerpende omstendighetene i saken utjevnes av de formildende, og at ni er riktig straff ut fra at minstestraff for slike forhold er åtte år.

Ankesak Øyer-drapet. Eidsivating lagmannsrett

RETTEN: De sju dommerne i Eidsivating lagmannsrett skal ta stilling til hvor streng straff Kristiansen skal ha for drapet på stefaren.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aktor vil ha strengere straff

Påtalemyndigheten mener straffen bør være dobbelt så lang – 18 år. Det er ett år mer enn i tingrettens dom fra mai i år.

Aktor Irene Johnsen Dahl sa i sin prosedyre tirsdag at det ikke foreligger formildende omstendigheter knytta til oppveksten. Hun sa at tiltalte selv valgte å ha kontakt med den tidligere stefaren.

– Han må selv bære ansvaret for handlingen han begikk. De omstendigheter som ligger langt tilbake i tid, i barndommen, kan man ikke legge større vekt på i denne sammenhengen, sa Johnsen Dahl.

Aktor har gjennom sine vitner forsøkt å belyse det brutale i parteringen og det som skjedde etter at Hansen var død. Hun har også forsøkt å nyansere det bildet som andre familiemedlemmer har gitt av avdøde som en mann som tyranniserte sine nærmeste.

– Min bror fortjener ikke et slikt ettermæle, han er en god person som elsket sine barn, sa avdødes søster i lagmannsretten.

Dom i saken er ventet rett over helga.

Flere saker fra Innlandet

Dagens 3 konserter består av Mosetrio, Bentobox, GangStubbGutta, les mer om de på dølajazz.no

Se årets Dølajazz direkte her