Kjemper for homofile i kirkevalget

For første gang i historien foreligger det en alternativ liste til kirkevalget i Hamar bispedømme.

Kors

KIRKEKAMP: Ved årets kirkevalg skal det velges 7 medlemmer blant lekfolk til Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Det er organisasjonen Åpen folkekirke som nå har levert inn liste med 18 kandidater til valget.

Åpen folkekirke jobber for at Den norske kirke forblir en såkalt «åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle». Blant annet ønsker de at par av samme kjønn kan gifte seg i kirken.

Øverst på organisasjonens liste i Hamar bispedømme står Gunhild Tomter Alstad.

Portrettfotografi av Gunhild Tomter Alstad

FØRSTEKANDIDAT: Gunhild Tomter Alstad er førstekandidat for Åpen folkekirke til kirkevalget i Hamar bispedømme.

Foto: Gunnar Klingwall

– Dette er en sak som engasjerer meg veldig. Jeg kjenner at det rører ved noe veldig grunnleggende hos meg. Jeg tenker at jeg har en form for kompetanse som kanskje kan være nyttig inn i det arbeidet som kirken nå står overfor, sier Alstad til NRK.

Til daglig jobber hun som forsker og lærer ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark, og hun har sittet i menighetsrådet i Vang i Hamar i åtte år.

Vil bli kirke-parti

Åpen folkekirke er en gansle ny organisasjon og avholdt sitt aller første årsmøte i januar. De stiller lister i ni av 11 bispedømmer.

Organisasjonen satser på å bli et permanent kirke-parti, og har lagt fram et valgprogram for perioden 2016-2019 der inkludering står sentralt.

– Dette har en sammenheng med vedtaket som kom på kirkemøtet i fjor, der man sa nei til vigsling av homofile. Det som skjer nå er at det blir en bevegelse i folket, man reiser seg og protesterer, sier Gunhild Tomter Alstad.

Nominasjonskomiteens kandidater

Åpen folkekirke konkurrerer mot den ordinære valglisten fra nominasjonskomiteen som var klar 1. mars. Denne listen er laget etter forslag fra menighetsrådene, ungdomsrådet i bispedømmet samt medlemmene i nominasjonskomiteen. Øverst blant kandidatene på denne listen står Dag Landmark fra Gjøvik.

Ved årets kirkevalg skal det velges 7 medlemmer blant lekfolk til Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet. Hver kandidat på valglisten får én stemme. Velgerne kan gi tilleggsstemme til inntil tre personer på listen. De kan også føye til inntil tre navn fra den andre valglisten.