Hopp til innhold

Fengselet på Ilseng kan få 100 nye soningsplasser

På oppdrag fra Kriminalomsorgen har Statsbygg sett på hvordan fengselet på Ilseng kan bli bedre. Det kan bety bygging av 100 nye soningsplasser, dersom regjeringen gir grønt lys.

Illustrasjonsfoto celle

MULIG Å BYGGE UT FENGSELSPLASSER: Mulighetsstudien fra Statsbygg konkluderer med at det kan bygges 100 nye plasser på Ilseng. Men det er regjeringen som har det siste ordet. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Ilseng har fått et anlegg som vi ønsker å utvide og som vi ser potensial i, sier assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen, Rune Trahaug.

På oppdrag fra Kriminalomsorgen har Statsbygg sett på mulighetene for å utnytte fengselsanlegget på Ilseng på en bedre måte.

Konklusjonen fra Statsbygg er at det er mulig å utvide Ilseng fengsel med 100 nye fengselsplasser.

Regjeringen har siste ord

Den assisterende regiondirektøren bekrefter at Kriminalomsorgen ønsker å satse på fengselsanlegget på Ilseng.

Denne våren stod et helt nytt kontorbygg med over 20 kontorplasser ferdig. Gjennom et prøveprosjekt ble også antall fengselsplasser på Ilseng økt fra 86 til 96 plasser den 1. mai. Prosjektet innebærer at Ilseng nå kan ta imot opptil 20 varetektsfanger.

I mulighetsstudien fra Statsbygg slås det fast at det kan bygges ennå et bygg på området, som vil gi 100 flere soningsplasser.

Men Trahaug presiserer at det er langt fra et utarbeidet mulighetsstudie til konkrete planer om et nybygg.

Til slutt er det uansett regjeringen som vil ha det siste ordet.

Geir Bakkestuen og Ola Busterud

VELDIG SPENNENDE: Assisterende leder for Hedmark fengsel, Geri Bakkestuen, og avdelingsleder på Ilseng, Ola Busterud, er positive til muligheten for å bygge flere soningsplasser.

Foto: Ola Bjørslo Strande / NRK

Ny stortingsmelding

Men allerede til høsten kan det komme noen politiske signaler som kan øke mulighetene for utvidelse av Ilseng, i form av en ny stortingsmelding.

– Regjeringen har varslet at det vil legges fram en stortingsmelding om kapasitet i kriminalomsorgen. Vi håper den vil gi signaler på hva de politiske satsingene innenfor kriminalomsorgen vil være framover, sier Trahaug.

Kapasiteten i norske fengsler er sprengt. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) har sagt at regjeringen har planer om å bygge flere nye fengselsplasser.

Ansatte positive til utvidelse

Assisterende leder for Hedmark fengsel, Geir Bakkestuen, sier planene om å utvide på Ilseng ser veldig spennende ut. Han mener Ilseng har flere fordeler som taler for å bygge flere soningsplasser her.

– Infrastrukturen er allerede på plass. Samtidig har ledelsen og administrasjonen blitt samlet, sier Bakkestuen.

Og mulighetsstudiet fra Statsbygg, som kan gir en økt sjanse for økt aktivitet ved Hedmark fengsel avdeling Ilseng, har allerede blitt en snakkis blant de ansatte innrømmer avdelingsleder Ola Busterud.

– Det vil være snakk om høysikkerhetsplasser, som kommer i tillegg til plassene vi allerede har her. Det bety at fengselet vil bli mer komplett, og det er det en positiv holdning til blant oss ansatte, sier Busterud.

Men assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen, Rune Trahaug, vil være forsiktig med å forskutere utvidelsesplaner før stortingsmeldingen om kapasitet i kriminalomsorgen har blitt behandlet i Stortinget.

Flere saker fra Innlandet