Hopp til innhold

Jakta på ny Hamarbiskop i gang

Departementet ber bispedømmerådet i Hamar nominere kandidater til ny biskop etter Rosemarie Køhn.

 

Marit Tingelstad, leder i Hamar bispedømmeråd
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Kultur- og kirkedepartementet ber nå bispedømmerådet i Hamar om å nominere kandidater til ny biskop etter Rosemarie Köhn.

For å få god tid på prosessen, starterf arbeidet allerede i februar, sier leder i Hamar bispedømmeråd, Marit Tingelstad. 

Tingelstad håper å ha fem kandidatar klar i april.

Mange skal delta i prosessen

Det nye bispedømmerådet skal si sitt når det blir valgt i juni.

Også de lokale menighetsrådene og prestene får nå brev der de blir bedt om å komme med kandidater. 

 

Det er utrolig krevende for de nye menighetsrådene å nominere ny biskop.

Marit Tingelstad, leder Hamar bispedømme

Når departementet har satt opp den endelige lista, skal menighetsrådene, prester, proster, folk i andre vigslede stillinger og biskopene få si sitt om de forskjellige kandidatene:

Flere saker fra Innlandet