Hopp til innhold

Jakkemerke skal revolusjonere språkopplæring

REINSVOLL (NRK): Hesham Almassri lærer norsk ved å jobbe i butikk. Et lite merke på uniformen skal få kundene til å snakke mer med 53-åringen.

Hesham Almassri

LÆRER: 53 år gamle Hesham Almassri fra Homs i Syria lærer norsk mens han jobber i frukt og grøntavdelingen på Kiwi Reinsvoll. I hjemlandet drev han tre grønnsaksforetninger i Damaskus.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Når jeg går med jakkemerket ser kundene at jeg holder på å lære norsk. Da snakker de saktere så jeg forstår, forteller Hesham Almassri.

53-åringen fra Syria forlot tre grønnsakbutikker og en utrygg tilværelse i Damaskus for tre år siden. Nå har han språk- og arbeidstrening i frukt og grøntavdelingen på Kiwi Reinsvoll.

– Folk snakker mer til meg nå enn før, forteller Almassri.

På den grønne uniformsskjorten bærer syreren et hvitt merke hvor det står «Snakk med meg – jeg lærer norsk». Det har gitt ham verdifull språktrening de siste månedene.

Får kun positive tilbakemeldinger

Jakkemerket er et samarbeidsprosjekt mellom Kompetanse Norge, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og voksenopplæringen på Vestre Toten. Kommunen er den første i landet som tar i bruk virkemiddelet for å bedre språkopplæringen.

– Det er enkelt å ha på seg og billig å produsere, forteller voksenopplæringssjef, Per Olav Strande.

Lærer norsk med jakkemerke

FORNØYD: Per Olav Strande sier erfaringene med jakkemerket og arbeidstreningen er svært gode i Vestre Toten. I dag har kommunen åtte deltakere ute i arbeidstrening.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Erfaringer fra språkundervisning viser at det ofte er vanskelig å øve på språket i naturlige settinger. I Vestre Toten har alle deltakere i voksenopplæringen de siste månedene brukt jakkemerket.

– Merker dere progresjon?

– Ja, det gjør vi. De får både teoretisk bakgrunn på skolen og språktrening ute i det daglige. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Både fra dem som bruker jakkemerket og andre, forteller han.

Lærer norsk med jakkemerke

JAKKEMERKET: Det lille hvite merket festet på Hesham Almassris uniformsskjorte inviterer kundene til å snakke med han.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Tror språkbarriere hindrer kontakt

Utviklerne håper nå jakkemerke skal være med på å utvikle voksenopplæringen rundt om i landet.

– Vi håper flere får muligheten til å bruke språket. Man er helt avhengig av å trene for å snakke norsk. sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

Gina Lund, direktør Kompetanse Norge

FORNØYD: Gina Lund håper jakkemerket som brukes i Vestre Toten skal være startskuddet for flere kommuner.

Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

Hun har vært med på å lage jakkemerket og tror barrieren for å ta kontakt med fremmede hindrer nyankomne flyktninger å snakke med eller bli snakket til av nordmenn.

– Språk er noe man må kunne for å være i jobb. Å trene på språket i jobbsituasjon er veldig bra, sier hun.

Ønsker seg jobb

I frukt og grøntavdelingen på Kiwi er Hesham travelt opptatt med fylle på nye varer. 25 år som grønnsakhandler har gitt ham verdifull erfaring. Nå er det bare språket som mangler før han kan begynne å jobbe fulltid.

– Jeg har hatt sommerjobb her og håper å jobbe fullt etter hvert, forteller han.

Ved siden arbeidsdagene på Kiwi, lærer 53-åringen norsk på skolen. Han er ikke i tvil om at den praksisrettede treningen har gitt resultater. Det takker han jakkemerket for.

– Litt etter litt forstår jeg mer. Det er veldig bra, sier han.

Lærer norsk med jakkemerke

GOD OVERSIKT: Hesham Almassri har lang erfaring med frukt og grønt fra hjemlandet Syria, men forteller at det er flere grønnsaker han ikke hadde tilgang på i hjemlandet.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Flere saker fra Innlandet