Hopp til innhold

Lillehammer og Gjøvik sier nei til organisering

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik har sagt nei til forslaget om organisering av et fremtidig innlandsuniversitet, men er enige om å arbeide videre med prosjektet. KUF-fondet sier tiden holder på å renne ut.

Grafikk høgskolene i Hedmark

Innlandsuniversitetet henger i en tynn tråd. Det er fortsatt ingen enighet i saken.

Foto: NRK

Det ble kjent under møtet mellom høgskolene på Honne på Biri tirsdag ettermiddag.

– Vi har prøvd å få til en løsning. Den løsningen er ikke der nå, sier en skuffet rektor Lise Iversen Kulbrandstad ved Høgskolen i Hedmark.

Enstemmig i Gjøvik

Hun måtte i dag skuffet konstatere at de andre høgskolene hadde stemt ned forslaget i sine parallelle styremøter. Høgskolen i Hedmark derimot sa ja, med sju mot fire stemmer i styret. Gjøvik sa enstemmig nei, mens Lillehammer stemte det ned med ni mot to stemmer.

Styreleder Ingegerd Palmér begrunner avgjørelsen fra Gjøviks side:

– Forslaget møter ikke de kravene som vi har stilt tidligere i prosessen. Det handler om ivaretagelse av de strategiske fortrinn som hver av høgskolene har utviklet, det handler om å sikre den økonomiske bærekraften samt styringskraften, sier hun.

Bente Ohnstad, styreleder ved Høgskolen i Lillehammer, sier dette er den vanskeligste avgjørelsen hun har vært med å ta:

– Vi har forpliktet oss gjennom eb avtale og jobbet med dette i mange år, og brukt masse ressurser. Vi har hatt et genuint ønske om å komme i mål, og bli enige med de to andre.

Hun utelukker imidlertid ikke en fremtidig løsning.

– Vi har passert én fase, skal inn i en ny og så får vi se om vi klare rå finne en vei videre.

Alle høgskolene er likevel åpne for å fortsette universitetsprosjektet. De tre styrelederne startet styremøtet tirsdag med å understreke hva de er uenige om. Saken om et innlandsuniversitet har rullet og gått i 12 år.

Les også:

Ulf Christensen

Ulf Christensen er styreleder for prosjektet som jobber for et innlandsuniversitet.

Foto: NRK

– Ikke mer penger

Ingegerd Palmér erkjenner at partene nå er avhengige av å fortsette å få penger til prosjektet:

– Forhåpentligvis ser alle viktigheten at vi i fremtiden får et innlandsuniversitet i havn, sier hun.

Reidar Åsgård, styreleder i fondet for Innlandsuniversitetet, mener sjansen er på vei til å glippe for partene.

– Vi har ingen ting å gå på. Vi har skrevet under en forpliktende avtale sammen med to fylkeskommuner og tre høyskoler. Eierne våre, de som har lagt penger inn i prosjektet, som nå ser ut til å ramle sammen, har bestilt et innlandsuniversitet. Der er vi ikke nå, og vi er heller ikke utrustet med noen forhandlingsmyndighet, sier han.

– Vi følger avtaler og de skriftene som er satt der, så nå er det kun et tidsspørsmål før kranen for penger og organisatorisk utvikling, blir skrudd av. Vi kan ikke operere på siden av avtaler og det som eierne våre har forutsatt.

Stemte ned forslaget

Høgskolene på Innlandet hadde i dag hcert sitt møte for å stemme på forslaget til sammenslåing til universitet. Kun Høgskolen i Hedmark stemte for.

Foto: Erlend Moe / NRK

Strid om fakulteter

For å komme til enighet må høgskolene i Hedmark og Oppland enes om fordelingen av fagområdene for det nye universitetet. I grove trekk står Hedmark mot Oppland i denne saken. Styret klarer ikke å enes om hvorvidt universitetet skal ha fem eller seks fakulteter.

Opplands forslag innebærer at 9.000 av de 11.000 studentene skal ledes fra Oppland, og at Østerdalen blir uten fakultet. Det godtar ikke Hedmark.

Var siste frist

Det er 12 år siden man først startet planleggingen av et innlandsuniversitet i Hedmark og Oppland. På denne tiden har alle dagens høgskoler økt sin faglige kompetanse for å tilpasse seg kravene til et universitet.

Næringslivet, kommunene og fylkeskommunene har brukt mange millioner kroner med mål om å sikre regionen faglig slagkraft.

Datoen 28. februar er blitt omtalt som absolutt siste frist for en enighet i saken.