Ikke drapsforsøk likevel

Mannen som skjøt to hagleskudd mot en annen mann i Elverum på 17. mai i 2012, fikk medhold i lagmannsretten om at det ikke var et drapsforsøk. Dermed ble straffen kraftig redusert.

Tinghuset i Hamar
Foto: Mette Finborud Børresen

I Sør-Østerdal tingrett ble mannen i 40-åra funnet skyldig i drapsforsøk og dømt til fengsel i fem år og tre måneder.

Han anket skyldspørsmålet til lagmannsretten, som nå har avsagt sin dom. Juryen i Eidsivating lagmannsrett kom fram til at det ikke var drapsforsøk, men fant i stedet mannen skyldig i å ha skadet enn annen med særlig farlig redskap.

Dermed ble dommen langt mildere, fengsel i ett år og tre måneder.

Truffet flere steder

Det var 17. mai i 2012 at mannen i 40-åra skjøt to hagleskudd mot en annen mann. Det skjedde i krysset mellom riksvei 25 og Svartbekkvegen i Elverum klokka halv fem på natta.

Mannen som ble skutt hadde selv oppsøkt Elverums-mannen. De hadde en heftig krangel, før fornærmede dro igjen. Det var da Elverums-mannen fant fram hagla, la i patroner, satte seg på mopeden og kjørte etter den andre. Han skjøt, mens fornærmede løp alt han orket.

Mannen som ble skutt mot, ble truffet av hagl i skulderen, i den ene hånda, i låret og i leggen. Aktor i tingretten argumenterte for at dette var et

Grua-drap Torbjørn Klundseter

Aktor i saken, statsadvokat Torbjørn Klundseter, mente mannen burde dømmes for drapsforsøk, men i lagmannsretten fikk mannen medhold i at han ikke mente å drepe.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

drapsforsøk, fordi gjerningsmannen like gjerne kunne ha truffet vitale organer.

Men Eidsivating lagmannsrett er altså ikke enige i det. Juryen svarte nei på spørsmålet om det var drapsforsøk.

Skjøt for å skremme

Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte ikke bevisst skjøt for å skade, men for å skremme. Han handlet likevel forsettlig fordi han valgte å skyte selv om han tenkte og forstod at det var en viss risiko for at skytingen kunne komme til å skade fornærmede.

Ved straffutmålingen fremhever lagmannsretten ellers at tiltalte skjøt i sterkt beruset tilstand, og at det skjedde på offentlig sted.

Stor forskjell i straffenivå

Retten legger også vekt på at mannen som ble skutt etter, har fått varige fysiske skader ved at et hagl sitter igjen i kroppen. Han har også fått psykiske plager etter skyteepisoden.

I følge dommen fra lagmannsretten var hendelsen meget traumatisk og mannen var redd den dømte skulle komme etter ham og drepe ham. Han sliter nå med angst og søvnproblemer.

Likevel er straffen svært forskjellig for drapsforsøk og legemsbeskadigelse.

Da mannen i stedet skulle dømmes for legemsbeskadigelse, ba aktor, statsadvokat Torbjørn Klundseter, om fengsel i to år. Det ble ett år og tre måneder.

Halverte erstatningen

Elverums-mannen i 40-åra er også dømt for å ha forulempet politiet da han ble transportert til legevakta og arresten i Hamar etter skyteepisoden. Dessuten hadde han ikke våpentillatelse for hagla han skjøt med, og han kjørte moped til tross for at han var beruset.

Disse forholdene ble han dømt for i tingretten og de var ikke en del av ankesaken. Men de er inkludert i den endelige dommen fra lagmannsretten.

I Sør-Østerdal tingrett i april ble mannen også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til mannen han skjøt. Dette beløpet har lagmannsretten redusert til 50.000 kroner.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45: Nyheter fra Innlandet