Hopp til innhold

Sykehusstrid fikk et punktum: Med ny regjering blusser konflikten opp igjen

Regjeringen vil sikre sykehuset i Kristiansund og klinikken i Alta, men nevner ikke Elverum i regjeringserklæringen. Det fører til anklager om løftebrudd.

Mange i fakkeltog for sykehus i Elverum

FAKKELTOG FOR ELVERUM SYKEHUS I 2020: Den nye regjeringsplattformen har ikke beroliget partene i sykehusstriden i Innlandet.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Sykehusstriden i Innlandet er blitt beskrevet som en 18 år lang ørkenvandring. Mange pustet lettet ut da daværende helseminister Bent Høie i juni tok en historisk beslutning:

Det nye hovedsykehuset, Mjøssykehuset, skal bygges, og det skal ligge i Moelv. Men punktum er kanskje ikke satt denne gangen heller.

Høies beslutning innebærer også at akuttmottaket i Elverum legges ned, og at sykehuset hovedsakelig skal ta seg av planlagte operasjoner. Samtidig blir sykehusene i Hamar og Gjøvik nedlagt.

Beslutningen fikk støtte av Oppland Sp, men ikke av partifellene i Hedmark, som er sterkt imot at akuttfunksjonen ved sykehuset i Elverum blir borte.

Nå har konflikten tatt en ny vending etter at Hurdalsplattformen kom, fordi ulike partier tolker teksten forskjellig alt etter hvilket ståsted de har.

Fylkesleder i Innlandet Høyre, Oddvar Møllerløkken mener hele reformen kan stå i fare.

Valgkampløfter

Hedmark Senterparti lovte i valgkampen at akuttmottaket i Elverum skulle bestå.

Den nye justisministeren, Emilie Enger Mehl (Sp), som er fra Hedmark, sa at dette ikke kom til å bli noe forhandlingstema under regjeringsforhandlingene.

– Elverum skal fortsatt være et akuttsykehus. Her vil vi ikke fire i regjeringsforhandlingene, sa hun til Østlendingen i juni.

Tor Andre Johnsen

AKUTTSYKEHUS: Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) får trolig svar i Stortinget. Han mener man må bevare Elverum som et akuttsykehus.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Nå har stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Hedmark Frp meldt inn et spørsmål i Stortinget, der helseministeren må svare på hva som skjer med akuttmottaket i Elverum.

– Senterpartiet i Hedmark var veldig «høye og mørke» under valgkampen i denne saken, sier Johnsen.

Han mener det ikke er noen tvil om at partiet fikk mange stemmer på grunn av valgløftene om Elverum sykehus.

Atelier Holthes illustrasjon over framtidas Moelv

SLIK KAN DET BLI: Arkitekttegning av sykehus i Moelv.

Foto: Atelier Holthe v/Bjørn Holthe, Moelv / Illustrasjon:

Johnsen viser til Hurdalsplattformen, der står at både sykehuset i Kristiansund og klinikken i Alta skal sikres, uten at Elverum er nevnt spesielt.

  • Det er ikke bare i Innlandet sykehussaker er et brennhett tema:

– Store avstander skaper konflikter

Innlandet har større areal enn Danmark, men har bare 370 000 innbyggere. Seniorforsker Kjartan Sarheim Anthun ved Sintef sier at Innlandet er særlig utsatt for sykehuskonflikter på grunn av de lange avstandene.

Kjartan Sarheim Anthun

IKKE RART: Seniorforsker Kjartan Sarheim Anthun ved Sintef synes ikke det er rart at sykehus blir et konflikt-tema i Innlandet på grunn av avstandene.

Foto: Sintef

Han sier Innlandet har de lengste avstandene innen Helse Sør-Øst. Dette fører til svært vanskelige avveininger.

– Mye står på spill. Mange ønsker å opprettholde sine lokale arbeidsplasser. Samtidig er det et krav om kvalitet på tjenesten og da kan det ofte være riktig med større og færre enheter. Ekstra vanskelig blir det når det er gammel bygningsmasse som trenger oppgradering.

Samtidig understreker Anthun at alle helseregioner i Norge har samme type lokaliseringskonflikter som Innlandet.

– Må befolkningen derfor akseptere at 18 års ørkenvandring er nødvendig?

– Nei, det burde ikke være slik. Man burde først bli enige lokalt, og så kunne regionale og statlige myndigheter støtte seg på det.

Han legger til at politikerne i Innlandet har den skjebnen at man blir ekstremt upopulær hvis man ikke kjemper for arbeidsplasser i sitt distrikt.

Taus helseminister

Ingvild Kjerkol (Ap) har nå tatt over som helseminister i den nye regjeringen. Hun vil ikke fortelle hva som er hennes holdning. Hun sier at Johnsen kommer til å få svar i Stortinget.

Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet

SVARER IKKE: Helseminister Ingvild Kjerkol svarer ikke på spørsmålet om sykehus i Innlandet. Hun tar over et drøyt halvår etter Bent Høie satte punktum i saken.

Foto: Pål Hansen

Stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen, som også er fylkesleder i Hedmark Sp, stiller seg uforstående til at dette skulle være brutte valgkampløfter.

– Det står i regjeringserklæringen at det såkalte null pluss-alternativet skal utredes fullt ut. Det innebærer at dagens sykehusstruktur i hovedsak opprettholdes.

Per Martin Sandtrøen

IKKE LØFTEBRUDD: Stortingsrepresentant og fylkesleder i Hedmark Sp, Per Martin Sandtrøen, sier det ikke er snakk om løftebrudd i denne saken.

Foto: Anniken Sande / NRK

– Men hvorfor er to andre steder nevnt eksplisitt, men ikke Elverum?

– Null pluss-alternativet er et etablert begrep, og innebærer at alle de nåværende avdelingene blir opprettholdt. Og nå slås det fast at dette alternativet skal utredes fullt ut.

– Hele reformen er i fare

I den andre enden av skalaen ligger Innlandet Høyre, som ikke liker hvordan null pluss-alternativet blir omtalt i Hurdalserklæringen.

Fylkespartiet mener at hvis den nåværende sykehusstrukturen skal utredes «fullt ut», kan det sette hele reformen i fare.

Oddvar Møllerløkken

BEKYMRA: Fylkesleder i Innlandet Høyre, Oddvar Møllerløkken, mener hele reformen kan stå i fare.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi krever at vedtaket fra den forrige regjeringen om hovedsykehus skal ligge fast. Det er derfor all grunn til uro når den nye regjeringen sier at den nåværende fordeling av sykehusavdelinger skal utredes «fullt ut.»

For Møllerløkken er dette en bekreftelse på den uro han ga uttrykk for under valgkampen.

Men Innlandet Høyre har heller ikke sluppet unna intern partiuro i sykehussaken.

Lokallaget i Hamar uttalte i juni at Høies vedtak kunne føre til tap av stortingsplass.

Men – uansett årsak – det slo ikke til. Anna Molberg, som er fra Hamar, ble valgt inn som stortingsrepresentant.

Korreksjon 25.10.21: I den opprinnelige artikkelen ble behandlingstilbudet i Alta omtalt som "sykehus", dette er rettet opp til "klinikk".