Hopp til innhold

Her skremmer fotografen villreinen

Fikk 10.000 kroner i bot for å bevisst gå etter flokken. Nå ønsker nasjonalparkforvalterne strengere ferdselsregler på Dovrefjell.

Videoen, som er filmet av SNO gjennom et teleskop i oktober, viser hvordan en fotograf er svært nær en villreinflokk og får dem til å flykte.

Stor turisttrafikk i dette området er også deler av bakgrunnen til en rekke forslag om tiltak for villreinen på Dovrefjell som nettopp ble lansert.

Blant annet tunneler for E6 og jernbanen, nedleggelse av turisthytter og flytting av moskusen.

Det var Espen Rusten i SNO som oppdaget den utenlandske fotografen.

Han mener fotografen gjorde en bevisst handling. Blant annet ved å forfølge flere villreinflokker etter først å uforvarende ha støkket en av flokkene.

Det vedkommende gjorde var at han ikke valgte å trekke seg rolig tilbake og la dyra være i fred. Han valgte i stedet aktivt å forfølge flokkene, antageligvis for å fotografere, forteller Rusten.

Espen Rusten SNO

FLERE HENDELSER: Espen Rusten i SNO sier de får mange meldinger om folk som forstyrrer ville dyr på Dovrefjell.

Foto: Reidar Gregersen

Toppen av isfjellet

Det er §15 i Naturmangfoldloven som sier at unødig jaging av viltlevende dyr skal unngås.

Det er første gang noen er dømt for unødig jaging av villrein på Dovrefjell, men det har vært tilfeller med moskus og fjellrev tidligere.

– Så vet vi at dette er noe vi må avdekke, det er nok bare toppen av isfjellet, sier Rusten.

Han understreker at det er svært uheldig for alle ville dyr å bli forstyrret på denne måten.

Og de får får stadig meldinger om forstyrrelser og også jaging av dyr. Også i sosiale medier er det mange eksempler på dette.

Rusten vil ikke generalisere, men ser det er mange besøkende som kommer for å se, oppsøke og kanskje fotografere dyrelivet.

De mener ikke å forstyrre og jage dyrelivet, men har rett og slett manglende kunnskap om hva som kan føre til uheldige situasjoner.

Ønsket ikke å skremme dyrene

NRK har vært i kontakt med fotografen, som er av utenlandsk opprinnelse og for tiden oppholder seg i utlandet.

Han ønsker ikke å stå frem med navn, men sier til NRK at han har akseptert boten fordi det kunne bli enda dyrere om han ikke gjorde det.

Jeg er enig i at dyrene ble forstyrret, men det var ikke mitt mål. Jeg kom innpå dem ved en tilfeldighet og prøvde så å gå rundt dem. Men de er veldig skvetne, så de løp vekk, skriver han i en SMS til NRK.

Fotografen poengterer også at han synes størrelsen på boten er litt latterlig i forhold til at det var jakt på de samme dyrene noen uker tidligere. Og at han forstyrret dem mye mindre enn jegerne gjorde.

Villrein

TRUET: Villreinen er på rødlista og har fått rødt lys i Miljødirektoratets trafikklysmodell mange steder i Sør-Norge.

Foto: Runar Tufto

Ønsker ferdselsrestriksjoner

Nasjonalparkforvalter på Dovrefjell, Bernhard Svendsgard, forteller at hendelsen skjedde i et område som er et viktig høst- og tidlig vinterbeite for reinen.

Hvis den da blir forstyrret der, så klarer den ikke å legge på seg og opprettholde formen til neste år, sier han.

Til nå er det gjort positive tiltak for å lede turister til Viewpoint Snøhetta, med buss på Snøheimveien og inn på moskusstiene. Men forvalterne ser at dette ikke er nok.

Vi mangler det siste virkemidlet, som går litt mer på restriksjoner. Blant annet ferdselsrestriksjoner i små deler av området i deler av året, sier Svendsgard.

Forvalteren understreker at selv om det er stort fokus på turisttrafikken på Dovrefjell, så er øst-vest trekket til Snøhetta-stammen en større utfordring.

På grunn av hyttebygging og kraftutbygging vest for Snøhetta, mellom Lesja og Sunndal, så får ikke villreinen benyttet dette området slik de opprinnelig gjorde.

Og til slutt har Espen Rusten i SNO en viktig presisering.

Han understreker at ingen skal frykte å bli anmeldt og bøtelagt på Dovrefjell hvis en er uheldig og forstyrrer villreinen.

Det kan skje hvem som helst. Men når du bevisst velger og følge etter dyr og til slutt ender opp med en situasjon der du jager dyrene vekk, så er det et brudd på loven, sier han.