Her blir det dobbeltspor

Fredag formiddag begynte arbeidet med den nye jernbanetunnelen ved Ulvin på grensa mellom Hedmark og Akershus.

Nye E6

Første ladning ved tunnelinnslaget for den nye dobbeltsporede jernbanen ved Ulvin.

Foto: Jan Løvbak

Ordfører i Stange Nils A Røhne fikk det ærefulle oppdraget å trykke på knappen for den første sprengladningen.

Ferdig 2015

– Dette er et eventyr å få være med på, både for Hedmark fylke og min egen kommune Stange, sier Røhne.

Ordfører Nils A. Røhne, Stange

– Et eventyr å få være med på, sier Stange-ordfører Nils A. Røhne.

Foto: Jan Egil Løvbak

Ulvintunnelen bygges som en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen som strekker seg fra Minnesund til Kleverud/Labbdalen ved Espa. Det 17 km lange dobbeltsporet mellom Minnesund og Espa skal stå ferdig og tas i bruk høsten 2015.

  • Video Slik blir nye E6 og togtraseen

    Slik blir nye E6 og togtraseen

  • Vei-og togsamarbeid sparer 400 millioner kroner

Historisk dag

Fredag 2. september 2011 er en historisk dag for Dovrebanen. Første byggetrinn går til Kleverud/Labbdalen ved Espa. Ulvintunnelen blir en av flere nye jernbanetunneler.

Nye E6.

Klart for sprengning av den nye jernbanetunnel ved Ulvin.

Foto: Jan Egil Løvbakk

Utbyggingen av jernbanen til dobbeltspor og ny firefelts E6, går parallelt. Ny E6 mellom Minnesund og Espa skal etter planen være ferdig i 2014.

Planen for utbyggingen av vei og jernbane videre nordover er ikke klar.