Oslo-Lillehammer på 80 minutter

Partiene ønsker å utvide jernbane strekningen mellom Oslo-Lillehammer og bygge en fire felts E6 gjennom Hedmark.

NSB tog
Foto: NSB

Av forslagene som har blitt nevnt er en utbygging av dobbeltspor i jernbane strekningen mot Lillehammer. En fire felts motorvei gjennom Hedmark er også aktuelt. Venstre har tidligere gjort framlegg om et dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer.

Erik Ringnes

Erik Ringnes, Venstre

Foto: Ole Morten Melgård, flicr

- Venstre har i Nasjonal transportplan foreslått fullfinansiering av videre utbygging av dobbeltspor mot Lillehammer for å redusere reisetiden mellom Oslo-Lillehammer ned til 80 minutter og øke kapasiteten slik at NSB eller andre togselskaper kan kjøre så hyppig at togtabellen blir overflødig. Dette stemte regjeringspartiene imot, sier Erik Ringnes til NRK.

Også hos SV i Hedmark er jernbaneutbyggingen sterkt prioritert. De vil sette distriktene i fokus for å modernisere bo og arbeidsområder.

Karin Andersen

Karin Andersen, SV Hedmark

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

- Det handler om klima, trafikksikkerhet og mindre press på veiene. Det betyr at vi må prioritere hardt å få på plass nødvendige investeringer i banene og materiell slik at folk og næringsliv merker forbedringer, mener Andersen.

Motorveiene i innlandet står også sentralt i den samferdselspolitiske debatten. Midlene til et prosjekt skal komme gjennom statsbudsjettet eller gjennom en stortingsproposisjon om bompengefinansiering eller OPS -utbygging av et bestemt prosjekt som skal fremmes for stortinget, sier Høyre.

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Gunnar Gundersen, Høyre

Foto: Knut Falch / Scanpix

- Vi vil fremme en proposisjon om OPS-utbygging av en fire felts E6 fram til Mjøsbrua og videre til Lillehammer så raskt dette lar seg gjøre. Høyre ønsker å starte opp 3-4 nye slike større, lengre og mer sammenhengende utbygginger ved hjelp av OPS hvert år framover. E6 gjennom Hedmark er en av de viktigste strekningene i Norge og vil være en av de første prosjektene vi legger fram for stortinget, ifølge Gundersen.