Hopp til innhold

Vei-og togsamarbeid sparer 400 millioner kroner

Statens Vegvesen og Jernbaneverket har inngått en samarbeidsavtale om å bygge ut Dovrebanen og ny 4-felts E6 samtidig. Dermed sparer de samfunnet for flere hundre millioner kroner.

Video Slik blir nye E6 og togtraseen

Bli med på flytur over nye E6 og Dovrebanen med dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar.

Samarbeidsprosjektet utgjør samtidig utbygging av første etappe på nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar og siste etappe i ny 4-felts E6 mellom Gardermoen og riksvei 3 på Kolomoen.

Historisk stor samarbeidsavtale

Dette er den største samarbeidsavtalen om samtidig utbygging av veg og bane i norsk historie. I dag undertegnet vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger avtalen.

– Det holder med å bygge ut èn gang. Med denne utbyggingen så får vi frigjort strandarealer, vi får bygget gang- og sykkelsti, vei og tog samtidig. Det er veldig bra for de som skal bruke dette etter hvert og det er bra for de som bor i området, sier vegdirektør Terje Mo Gustavsen.

Video Slik blir nye E6 og Dovrebanen

Han legger til at de må denne måten kan lære av hverandre og det vil billigere å gjøre dette sammen.

Sparer 400 millioner kroner

Samtidig utbygging vil spare utbyggerne for cirka 400 millioner kroner sammenlignet med om hver etat skulle bygge ut henholdsvis E6 og Dovrebanen hver for seg. Besparelsen gjøres blant annet ved at fyllmasse som fjernes under veibyggingen brukes i byggingen av togbanen.

Denne besparelsen kommer blant annet trafikantene på E6 til gode fordi det blir mindre bompenger som skal kreves inn.

Utbyggingen av E6 og Dovrebanen mellom Minnesund og Espa er beregnet å koste vel syv milliarder kroner og vil kreve en ressursinnsats på 3.500 årsverk i anleggsbransjen. På det meste vil 1.500 arbeidstakere arbeide med dette prosjektet samtidig.

Anlegget skal være ferdig utbygd i 2015.