Helsearkiv til Tynset likevel

Et flertall i Stortingets helse- og omsorgskomite går inn for at norsk helsearkiv i sin helhet skal bygges opp på Tynset.

Tegning av helsearkivet på Tynset

Illustrasjon av helsearkiv-bygget på Tynset.

Foto: Statsbygg. Arkitekt: Lusparken arkitekter AS

Det er Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, KrF og Venstre som danner flertallet for avgjørelsen. Tidligere lå det an til at arkivdelen og depotdelen av helsearkivet skulle deles mellom Tynset og Trondheim.

Men nå ser det altså ut til at saken har tatt en ny vending og at Tynset får arkivet likevel.

Kamp fram og tilbake

«Stortinget ber regjeringen følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg på Tynset».

Slik lyder vedtaket i Stortingets helse- og omsorgskomite. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har engasjert seg i saken tidligere og sier at lokalt engasjement har hatt mye å si for resultatet.

Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med vedtaket, men er forberedt på flere runder i saken.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– De har vært flinke til å få fram de gode argumentene for ei lokalisering på Tynset. For det første løser det en stor nasjonal funksjon, men det skaper også ringvirkninger for Nord-Østerdal, fjellregionen og Røros. Det betyr mye mer for Tynset enn Trondheim.

I vinter fremmet Sp, SV og Ap et representantforslag i Stortinget, det er dette forslaget som nå er ferdigbehandlet. Nå har også KrF og Venstre gitt sin støtte til Tynset.

– Vi ønsket fra starten av at arkivet skulle være i offentlig regi, på grunn av lagring av sensitiv info. Så ønsket regjeringen at en privat aktør skulle lagre denne informasjonen. Det har vært en kamp fram og tilbake på dette og jeg stoler ikke på noe før bygget er bygd, men nå kan ikke regjeringen gå til en privat aktør og legge arkivet midt i Trondheim. Det blir sikkert flere runder, men nå har i alle fall Stortinget vedtatt at det skal bli Tynset.

Viktig for mange

Ikke uventet er det god stemning på Tynset i dag. Ordfører Merete Myhre Moen tar likevel ikke gleden på forskudd helt ennå.

– Dette er storveies og et stort skritt i riktig retning. Man blir litt spent på hvordan regjeringen vil håndtere dette og om det blir satt av penger til høsten og så videre, så noen skjær i sjøen kan det bli. Men det er selvfølgelig utrolig positivt. For Tynset betyr dette optimisme og glød, mange følger med og er opptatt av dette. Det er viktig med nye arbeidsplasser, men også at pasientopplysningene blir godt ivaretatt.

Vedum lover at politikerne som har ønsket dette resultatet fortsatt vil følge med.

– Det er et stortingsflertall som ønsker dette, men vi må følge med. Hvis vi er flinke og følger opp, skal vi klare å få dette til. Det er en stor dag for oss som har tro på å bruke dette for skape arbeidsplasser, også utenfor Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen, sier Sp-lederen.

 Merete Myhre Moen

Tynset-ordfører Merete Myhre Moen er optimist etter vedtaket i helse- og omsorgskomiteen.

Foto: Alexander Nordby / NRK