Helsearkivsaken: – Flest arbeidsplasser havner i Tynset

– Tynset vil få de fleste arbeidsplassene med helsearkivet, sa kulturminister Thorhild Widvey (H) under Stortingets spørretime i dag. Stortingsrepresentant Knut Storberget er uenig.

Thorhild Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey mener de fleste helsearkivarbeidsplassene havner i Tynset.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Storberget mener regjeringen har ført folk i Tynset og Innlandet bak lyset.

Skuffelsen var enorm da regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett. Tynset skulle bare få den digitale delen av helsearkivet, mens papirarkivet er foreslått lagt til Trondheim eller Mo i Rana.

Dermed har det blitt stor usikkerhet rundt det som så ut til å bli rundt 80–90 arbeidsplasser i 2009, da den rødgrønne regjeringa vedtok å legge helsearkivet til Tynset.

Budsjettforliket mellom regjeringa, Venstre og KrF denne uka, ga ingen endringer på regjeringas tidligere forslag, og tirsdag var skuffelsen stor.

– Ført folk bak lyset

Knut Storberget

Knut Storberget tok opp helsearkvisaken i Stortingets spørretime.

Foto: Scanpix/NTB

Onsdag stilte stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) kulturministeren spørsmål om helsearkivsaken.

– Jeg mener at regjeringen har ført folk i Tynset og Innlandet bak lyset, da det nå bare er forslag om digitalisering og ikke et fullverdig helsearkiv på Tynset, sa Storberget.

Men kulturminister Thorhild Widvey avviste dette, og hun sa at de fleste arkivarbeidsplassene vil havne i Tynset.

– Digitalisering av arkivdokumenter krever mye arbeidskraft og dette vil tilføre Tynset mange nye arbeidsplasser, sa kulturministeren.

Hun sa at bevaring av papirarkivene, den delen av helsearkivet som nå er foreslått lagt til Trondheim eller Mo i Rana, vil gi færre arbeidsplasser.

– Dette er mer investeringer og drift av lokaler, noe som representerer færre arbeidsplasser, sa Widvey.

Spetakkel

Tegning av helsearkivet på Tynset

Slik tenkte man seg at helsearkivet på Tynset skulle se ut.

Foto: Statsbygg. Arkitekt: Lusparken arkitekter AS

Forslaget om å dele helsearkivet har skapt et enormt rabalder, og Kontroll-. og konstitusjonskomiteen har enstemmig bestemt at de vil se på saken.

Komiteen ber om å få innsyn i alle dokumenter i saken, blant annet ønsker de å se Statsbyggs vurderinger. Regjeringa har hevdet at tomteforholdene er for dyre og dårlige på den aktuelle tomta i Tynset.

Kulturministeren sa under spørretimen i dag at Stoltenberg-regjeringen ikke hadde gjennomført nødvendig kvalitetssikring av saken, før bevilgningen ble vedtatt.

– Regjeringen undersøker derfor en alternativ modell, for å få redusert kostnadene, sa kulturministeren.

Knut Storberget spurte også statsråden om sikkerheten blir god nok, dersom man splitter arkivet.

– Det er en forutsetning at alle sikkerhetskrav skal etterleves uansett løsning. Stortinget vil bli bedt om å ta endelig stilling til gjennomføringen av helsearkivet, sa Widvey.

Hun har foreløpig ikke svart på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Flere saker fra Innlandet