Hopp til innhold

Kan være sammenheng mellom hjerneblødning og vaksine

Helsearbeideren følte seg ikke skikkelig dårlig før ti dager etter hun fikk vaksinen. Dagen etter døde 34-åringen av hjerneslag.

Tynset sjukehus, bildet tatt utenfra på senvinteren.

INNLAGT: Ti dager etter at den 35 år gamle kvinna hadde fått vaksine ble hun innlagt på sjukehuset på Tynset.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Avdelingslederen på Tynset døde ikke av blodpropp slik som den ansatte ved sjukehuset på Lillehammer gjorde etter at hun fikk vaksinen.

Men Legemiddelverket utelukker ikke at også hjerneblødningen kvinna fikk også kan ha sammenheng med vaksinen.

Nå er det aktuelt for kommunen å bidra med hjelp til å skaffe familien pasientskadeerstatning, dersom det viser seg at hun døde på grunn av vaksinen.

Kommunelege Tor-Halvor Bjørnstad Tuveng sier dødsfallet har gått sterkt inn på alle.

90 helsearbeidere i kommunen ble vaksinert med AstraZeneca samme dag som kvinna. Flere har oppsøkt legevakta fordi de er engstelige.

Hadde lettere symptomer

Den 34 år gamle kvinna jobbet som avdelingsleder i pleie og omsorgssektoren i Tynset kommune. I slutten av februar ble hun sammen med flere andre ansatte i helsesektoren vaksinert med AstraZeneca.

Hun hadde i starten bare lettere symptomer etter vaksinen, som er normalt. Etter en uke fikk hun litt vondt i hodet, men ikke så mye at hun ble bekymret.

Ti dager etter vaksinen oppsøkte hun lege fordi tilstanden hadde forverret seg. Da ble hun lagt inn på Tynset sjukehus som overførte henne til Universitetssykehuset i Trondheim. Der døde hun 7. mars, dagen etter hun oppsøkte legevakta.

Kommunen meldte hendelsen til Legemiddelverket fordi kvinna ble alvorlig sjuk og døde ti dager etter vaksineringen.

Fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier det er visse fellestrekk og noen ulikheter mellom disse sjukdomstilfellene.

Steinar Madsen

FELLESTREKK: Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier det er visse fellestrekk mellom sjukdomstilfellene.

Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Siden dette er svært alvorlige tilfeller er det naturlig at alle disse undersøkes grundig. Vi diskuterer ikke detaljer ved hvert enkelt sykdomsbilde, sier han.

Det ligner jo mye på de andre tilfellene. Og som Legemiddelverket har påpekt så hadde også denne kvinnen lave blodplater som også er et likhetstrekk med de andre, sier kommunelege Tor-Halvor Bjørnstad Tuveng.

Han forteller at 35-åringen som døde på Tynset ikke hadde noen kroniske sjukdommer før hun ble vaksinert, men var frisk.

Mange oppsøkte legekontoret

Flere land har meldt om et uvanlig sjukdomsbilde med kombinasjonen blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger som har oppstått hos personer tre til 14 dager etter vaksinen AstraZeneca.

Legemiddelverket har mottatt 7702 meldinger om mistenkte bivirkninger. Flertallet gjelder vanlige og forventede bivirkninger. Av de er 361 klassifisert som alvorlige. Av dem har fem blitt behandlet på sjukehus.

Sammen med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fortsetter Legemiddelverket å undersøke om det har sammenheng med vaksinasjonen.

Dødsfallet på Tynset har gått hardt inn på folk i Nord-Østerdal. Kriseteamet har jobbet med både familien til kvinna og kollegene hennes.

Mange av dem har sjøl blitt vaksinert de siste ukene.

– Vi har hatt mange henvendelser til legevakt og legekontoret, sier Bjørnstad Tuveng.

Han sier at noen kan man avklare på telefon fordi det høres ut som lette symptomer som ikke er alarmerende. Mens det også er en del de har tatt inn på legevakt og legekontor for å sjekke nøyere.

rittlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

LIKHETSTREKK: Kommunelege på Tynset, Tor-Halvor Bjørnstad Tuveng, sier det er flere likhetstrekk mellom dødsfallet på Tynset og andre alvorlig bivirkninger knytta til AstraZeneca.

Foto: Privat

– Hos noen har det vært naturlig å måle blodplater. Da har man jo følt at det å ha normale verdier kan ha en avklarende effekt, så man kan utelukke at det dreier seg om alvorlige bivirkninger, sier Tuveng.

Ingen andre på Tynset har hatt unormale verdier.

Hjelper familien

Kvinna som døde på Tynset ble begravet fredag. Kommunen jobber tett med å følge opp familien hennes.

Kommunelegen sier det kan bli aktuelt å bistå med en sosionom som kan hjelpe dem i tilfelle det blir aktuelt å søke om pasientskadeerstatning.

– Vi må se hvordan dette utvikler seg, sier Tor-Halvor Bjørnstad Tuveng.

Han sier at sjøl om de nå har mistet en av sine ansatte så prøver de å samle seg rundt de positive virkningene av at man blir vaksinert mot covid-19.

Det virker jo som om dette er veldig sjelden bivirkning, sier han.

Flere saker fra Innlandet