Omstridt sykehjem lokker sykepleiere med 50 000 kr i signeringsbonus

Forholdene på Grue sykehjem har blitt kritisert knallhardt fra flere hold. Nå tilbyr de 50 000 kroner til nyansatte sykepleiere for å løse problemene.

Grue sykehjem

Beboere som NRK snakket med sa forholdene ved sykehjemmet var veldig varierende. Nå ønsker kommunen å bedre kvaliteten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Grue sykehjem har vært i ekstremt hardt vær etter at pårørende fortalte om ukultur blant ansatte, og uverdig behandling av deres nærmeste som var pasienter. Nedslående rapporter i ettertid har også ført rikspolitikere på banen, hvor blant annet eldreministeren serverte kommunen en ordentlig kraftsalve.

Wenche Huser Sund

ORDFØRER I GRUE: Wenche Huser Sund.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Nå forsøker lokalpolitikerne å rydde opp, og lyser ut fire faste 100 prosentstillinger for sykepleiere ved sykehjemmet. Dersom du takker ja til jobben i løpet av april, venter en signeringsbonus på 50 000 kroner.

– De 50 000 kronene for å begynne å jobbe i Grue, er et lokkemiddel for å trekke til oss sykepleiere. Er det noe vi trenger, så er det nettopp den yrkesgruppa, sier ordfører Wenche Huser Sund til avisa Glåmdalen, som først omtalte saken.

«Overgangsmarked» for sykepleiere

Grue sykehjem er ikke alene om å tilby økonomiske gulrøtter for å rekruttere sykepleiere. Den siste tiden har det vært tendenser til et overgangsmarked for sykepleiere, der kommunene tilbyr penger for å sikre seg kompetansen.

Ifølge lederen i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, er årsaken til dette klar.

Eli Gunhild By

LEDER I NORSK SYKEPLEIERFORBUND: Eli Gunhild By.

Foto: NSF

– Allerede i dag mangler Norge 6 000 sykepleiere, og det tallet ser ut til å øke i årene framover. Da er det naturlig at en slik konkurranse oppstår, og for sykepleiernes lønnsnivå er det positivt. Flere kommuner tar dette på alvor, og bruker lønn som et virkemiddel. Det kan også virke rekrutterende for yrket, sier By.

Hun mener at grunnen til at det har blitt slik, er sammensatt. By peker blant annet på at de må ha gode arbeidsforhold, flere hele stillinger, muligheten til å utvikle seg som fagperson, gode turnuser og økt lønn for å bedre rekrutteringen.

– Helt konkrete tiltak må til framover. Foreløpig har det gått for sent. Vi får en stadig eldre befolkning, og det er fortsatt en lang vei å gå, mener hun.

Rydder opp i ledelsen

Ved Grue sykehjem gjøres det også endringer i de øvre rekker. Sissel Sætherskar er ansatt som ny leder, i konkurranse med fire andre søkere. Hun er i dag ansatt som enhetsleder i Kongsvinger.

Hege Nybakk Sjaatil

KOMMUNALSJEF: Hege Nybakk Sjaatil.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Grue skal også ansette to nye avdelingsledere. Dette er en del av en opprydding som er nødvendig, sier konstituert kommunalsjef for helse og velferd, Hege Nybakk Sjaatil.

– Kommunen er avhengige av å gjøre dette. Vi må trekke til oss kompetanse, og det blir dyrere og mindre forutsigbart dersom vi må ty til vikarbyråer. Når det kommer til gulroten på 50 000, håper vi det er det ekstra puffet som skal til for at sykepleiere velger Grue, og kanskje blir værende her, sier Nybakk Sjaatil til Glåmdalen.