Gjøvik VGS fikk dronning Sonjas skolepris

Prisen tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Dronning Sonja deler ut skolepris

250.000 KRONER: Dronning Sonja delte mandag ut dronning Sonjas skolepris på 250.000 kroner til rektor Åse Sletten og andre representanter fra Gjøvik videregående skole.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Dere har alle talenter, det gjelder bare å finne frem til dem, sa dronning Sonja til elevene ved Gjøvik videregående skole.

Under en høytidelig seremoni mandag ble skolen tildelt dronning Sonjas skolepris for 2015. Selve prisen er på 250.000 kroner og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak.

Dronningen viste spesielt til det gode samarbeidet mellom ansatte og elever som en av hovedgrunnene til at Gjøvik ble hedret med prisen.

– Samarbeid mellom ledelse og elever viser seg som regel å bli en veldig god skole. Det har de ti årene med denne prisen vist meg, sa dronningen.

Storskole med 1100 elever

De videregående skolene i Gjøvik ble samlet til én storskole i 2005. Nå går det hele 1100 elever der. Ett av tiltakene for å skape et godt miljø har vært satsingen på såkalte elevmentorer. 60 mentorer har blant annet som oppgave å ta seg av alle nye elever slik at alle føler seg velkommen.

– Vi tror på å slippe til elevene og gi dem muligheter og medbestemmelse. Samtidig har alle ansatte et fellesansvar for å bygge et godt læringsmiljø. Dette er en pris som forplikter og skaper forventninger. Jeg lover at dette ikke skal bli noen sovepute, sa rektor Åse Sletten.

– Gjøre mer av det gode

Dette var aller første gang at prisen gikk til en skole i Oppland. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005.

Til stede under seremonien ved Gjøvik videregående skole mandag var også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Dette er en oppmuntring til å fortsette å gjøre mer av det gode. Dette viser at systematisk involvering gir resultater, sa han.

Det er utdanningsdirektoratet som administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Juryens leder er professor dr. philos Edvard Befring.