Nær halvparten av 10.klassingene sliter med matematikk

43 prosent av 10.-klassingene i Hedmark og Oppland fikk karakteren 1 eller 2 på skriftlig eksamen i matematikk denne våren. – Bekymringsfullt og trist, sier leder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Pisa-test

43 PROSENT HAR LAV ELLER SVÆRT LAV MATEMATIKKOMPETANSE: I dag ble alle eksamensbesvarelsene i matematikk for 10.-klassingene i Hedmark og Oppland ferdig rettet. Nær halvparten av elevene fikk en lavere karakter enn tre. Illustrasjonsfoto.

Foto: Gorm Kallestad / Montasje

– Det står ikke så bra til med matematikk-kunnskapene her i Hedmark og Oppland, slo sensor May Britt Ås fast i ettermiddag.

De siste to dagene har 100 sensorer vært samlet på Lillehammer hotell for å rette alle eksamensoppgavene i matematikk, norsk og engelsk får årets 10.-klassinger i Innlandet.

Og resultatene i matematikk var nedslående ifølge sensorene.

Gjennomsnittskarakteren på skriftlig eksamen i matematikk for 10.klassingene gått ned fra å ligge på 2,9 i fjor til 2,8 i år.

– Skoler og lærere må gå i seg selv

Sensoren mener eksamensresultatene viser at skolene og lærerne har mye å ta tak i for å bedre matematikkresultatene for grunnskoleelevene i Hedmark og Oppland.

– Det som er aller mest skremmende er at en altfor stor andel av elevene, nesten halvparten, som har fått karakteren 1 eller 2, sier sensor Ann Torild Johansen, som har vært med og rettet eksamensbesvarelsene.

Blant de 1 600 besvarelsene fikk 43 prosent karakteren 1 eller 2, det vil si at elevene har svært lav eller lav kompetanse i matematikk. Til sammenligning fikk 36,5 prosent av fjorårets 10.-klassinger i Norge det samme resultatet.

Johansen mener skoler og lærere nå må gå i seg selv for å se hvordan de kan endre matematikkundervisningen.

May Britt Ås og Ann Torild Johnsen

Sensorene May Britt Ås og Ann Torild Johnsen sier matematikkresultatene i Hedmark og Oppland er skremmende. Utdanningsdirektoratet har ikke kvalitetskontrollert resultatene.

Foto: Geir Randby / NRK

– Bekymingsfullt

Kjersti Wæge er leder for Matematikksenteret, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Hun sier hun blir svært bekymret og veldig trist over at en så stor andel av 10.-klassingene i Hedmark og Oppland har fått så lav eksamenskarakter i matematikk.

– Det betyr at elevene har gått ti år på skolen og fremdeles mangler en grunnleggende forståelse for matematikk, sier Wæge.

Wæge sier flertallet av disse elevene vil kunne utelukkes fra høyere utdanning eller yrker som krever at man har en forståelse for matematikk i framtida.

Bør endre undervisningen

Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og koordinere arbeidet med å løfte matematikkopplæringen i barnehagen, grunnskolen, videregående skole og for lærerstudentene.

Wæge mener det viktigste grepet for å bedre elevers forståelse av matematikk er å endre undervisningen. Hun sier dagens undervisning er preget av at elevene pugger formler og regler, uten at de nødvendigvis forstår hvorfor de må kunne dem.

– Vi tror elevene kan lære mer hvis undervisningen bygger på å gi en større motivasjon og en bedre grunnleggende forståelse av matematikk, sier Wæge.

Lederen for Matematikksenteret sier tiltak med å gi flere lærere videreutdanning er et viktig grepene som har blitt iverksatt som kan bedre matematikkundervisningen.

Men Wæge sier det vil gå noen år før man vil kunne se resultatene av å videreutdanne lærere.

– Det å endre undervisningsformen er noe som tar tid.

Matteundervisning

Gjennomsnittskarakteren i matematikkeksamen for 10. klassingene i Hedmark og Oppland er 2,8. På landsbasis var gjennomsnittskarakteren 3,1 i fjor. Illustrasjonsfoto.

Foto: Illustrasjon: DAVID BECUS / Colourbox.com

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Elin Fossum

19:30: Nyheter fra Innlandet

19:30: Nyheter fra Innlandet