– Norske elever orker ikke å jobbe nok med matte

Norske elever er fullt klar over at matte er viktig, men viser mindre utholdenhet med vanskelige oppgaver enn elevene i andre OECD-land, viser Pisa-undersøkelsen. – Løsningen er at flere må få oppleve mestringsfølelsen, mener elevrådsleder.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Engebråten skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte elevrådsleder Åse Håtveit ved Engebråten skole i forbindelse med framleggelsen av Pisa-undersøkelsen tirsdag.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Tirsdag fikk elevene i klasse 10 2A på Engebråten skole i Oslo besøk av en kunnskapsminister som ikke er fornøyd med prestasjonene til norske elever i matematikkfagene.

– Løsningen står ved vinduet, sa Torbjørn Røe Isaksen og pekte mot læreren.

Et budskap han har gjentatt flere ganger etter at Pisa-tallene fra 2012-undersøkelsen ble lagt fram i dag:

Kunnskapsministeren mener at regjeringens plan om mer etter- og videreutdanning til lærerne er nøkkelen for bedre kvalitet i skolen.

Men hva kan elevene gjøre for å prestere bedre?

– Gir opp vanskelige oppgaver

Pisa-leder Marit Kjærnlsi

Leder for Pisa-prosjektet i Norge, Marit Kjærnsli, la i dag fram resultatene fra Pisa-undersøkelsen i 2012.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Den ferske Pisa-rapporten slår lite overraskende fast at «hardt arbeid er nøkkelen til å lykkes med matematikk».

Samtidig avdekker undersøkelsen at norske elever viser vesentlig mindre utholdenhet i arbeidet med matematikk enn i andre OECD-land.

Færre elever i Norge enn i andre land sier at de gjør mer enn det som er forventet av dem når de jobber med vanskelige oppgaver, og færre sier at de fortsetter å arbeide med oppgaver helt til alt er perfekt.

Dette til tross for at Pisa-undersøkelsen viser at norske elever oppfatter matematikk som et fag av stor betydning for dem, både for videre utdanning og for å få seg en jobb.

– De orker ikke jobbe så hardt hvis det er noe som er vanskelig eller krever litt innsats. Dette har vi også sett i de tidligere undersøkelsene. Med en gang det er litt vanskelig eller at det krever litt, så gir de opp, sier prosjektleder for Pisa-undersøkelsen i Norge Marit Kjærnsli.

– Et tungt fag

Elevene ved Engebråten skole i Oslo er ikke overrasket over at norske elever har vanskelig for å jobbe nok med matte.

– Jeg tror det er fordi matte er et tungt fag. Hvis man først får en dårlig karakter, så orker man kanskje ikke jobbe så mye mer med det, sier 10. klasseelev Jenny Kolstad til NRk.no.

Hun tror at enkelte elever gir opp matte fordi det er slitsomt.

Klassevenninne Lotte Solheim er enig.

– Jeg merket det etter tentamen, at jeg var helt utslitt. Da orker man ikke jobbe så mye mer på en stund, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Elever i klasse 10 2A ved Engebråten Skole

Elevene i klasse 10 2A mener matte krever arbeid. Fra venstre: Eirik Gard Aarnes, Jimmy Winsjansen, Lotte Solheim, Jenny Kolstad, Hung Van Tran.

Foto: Marius Helge Larsen / NRK

– Trenger mestringsfølelse

Åse Håtveit

Elevrådsleder Åse Håtveit ved Engebråten skole.

Foto: Marius Helge Larsen / NRK

Elevrådsleder ved skolen, Åse Håtveit, er enig. Hun tror at mange sliter i matte, og at de derfor synes det er vanskelig å jobbe med.

– Matte er et krevende fag. Man må virkelig sette seg ned for å jobbe med det, sier hun til NRK.no.

10.-klassingen mener tettere oppfølging og kommunikasjon fra læreren er veien å gå.

– Jeg tror mange liker mestringsfølelsen. Derfor tror jeg det er viktig at alle får mulighet til å kjenne på den. Det er viktig at læreren er fast bestemt overfor enkeltelever, og hjelper dem til å jobbe med det de sliter med, sier hun.

– Må ha forventninger

Den ferske Pisa-rapporten viser at norske elever i større grad mener at de lett gir opp en vanskelig oppgave enn i de andre landene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil likevel ikke kalle norske elever late.

– Nei, norske elever er ikke late. Men OECD-undersøkelsen peker på at vi må ha høyere forventninger til elevene, og at vi må få på plass en skole som kan levere i form av gode læringsverktøy, sier han til NRK.no.

Verken kunnskapsministeren eller Pisa-forskerne har noen umiddelbar forklaring på hvorfor norske elever viser mindre utholdenhet i mattefagene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Torbjørn Røe Isaksen møter elever ved Engebråten ungdomsskole

Torbjørn Røe Isaksen møtte tirsdag elever ved Engebråten ungdomsskole.

Foto: Marius Helge Larsen / NRK

– Ikke genetisk

Heller ikke blant rektorene som satt i salen under tirsdagens Pisa-seminar, var det noe entydig svar på utfordringen.

– Det er vanskelig å skylde på noe konkret, sier rektor Randi Gaustad ved Sør-Odal ungdomsskole i Hedmark til NRK.no.

Konferansedeltakere

Deltakere på fagseminaret i forbindelse med framleggelsen av Pisa-undersøkelsen: Fra venstre: Randi Gaustad, rektor ved Sør-Odal ungdomsskole, Kristin Jahr, rektor ved Korsmo skole, Bjørn Lien, inspektør ved Roverud Barne- og ungdomsskole

Foto: Marius Helge Larsen / NRK

Hun har likevel en mistanke at holdningene til matematikk er med på å spille inn, og at disse med fordel kan bedres i positiv retning.

– Der jeg kommer fra, på Indre Østlandet, har vi en tradisjon for å synes at matte er vanskelig. Jeg tror at hjemmene er preget av det, at skolene er preget av det, og at elevene blir preget av det, sier rektoren.

Kollega, og inspektør ved Roverud barne- og ungdomsskole i Kongsvinger, er enig, og skyter inn at utfordringen i hvert fall ikke ligger i arvematerialet.

– Dette er ikke et genetisk problem. Det er ingen grunn til at norske elever skal være dårligere enn elevene i Sør-Korea, sier han.

– Indre motivasjon

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen pekte under tirsdagens pressekonferanse om Pisa-undersøkelsen på noe av det samme: forutsetningene burde ikke stå i veien for norske elever.

– Gitt det norske utgangspunktet, så er ikke det å score på gjennomsnittet i en slik undersøkelse godt nok, sa Isaksen.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er enig med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når han peker på deres medlemmer, lærerne, som nøkkelen til å løse utfordringene.

– Undersøkelsen peker på den indre motivasjonen. Den er kanskje ikke god nok hos alle elevene. Vi må gi lærerne mulighet til å tilpasse undervisningen, slik at elevene kan få oppleve gleden ved faget. I dag får lærerne ofte ikke tid til det, sier han.

Utdanningsforbundet er gjerne med på å samarbeide med kunnskapsministeren om å få på plass tiltak.

– Etter- og videreutdanning er bra. Men vi må også få rom og tid til å bruke kompetansen vår. I dag blir lærerne overlesset med en haug med andre arbeidsoppgaver som stjeler tid fra dette, sier han til NRK.no.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger