Hopp til innhold

Lærerne vil lære mer - regjeringen sier nei

Over halvparten av lærerne som søkte om etter- og videreutdanning får det ikke.

Torbjørn Røe Isaksen

FORTSATT EN VEI Å GÅ: Kunnskapsministeren ønsker en bedre kunnskapsskole, men over halvparten av lærerne som søkte om etter- og videreutdanningen får ikke faglig påfyll likevel. Røe Isaksen sier at dette skal regjeringen satse videre på de neste årene.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Under Høyres sentralstyremøte tidligere i mars roste statsminister Erna Solberg de rekordmange lærerne som søkte om etter- og videreutdanning.

– Vi tar på alvor at mange lærere mener de trenger mer fordypning for å gjøre jobben enda bedre. Det bør vi gi dem, sa Solberg i sin tale.

Men slik ble det ikke. Over halvparten av søkerne får ikke faglig påfyll likevel, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet – hvor 7000 søkte, mens kun 3000 får plass.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skylder på den rødgrønne regjeringen.

– Vi overtok et videreutdanningssystem som det i mange år ikke har blitt satset på. Nå må vi bare fortsette satsingen i årene som kommer fordi dette er noe lærerne ønsker seg og det er et viktig steg mot en bedre kunnskapsskole, sier Røe Isaksen til NRK.

– Største løftet noensinne

Røe Isaksen trekker likevel frem de positive sidene etter at søkertallene ble lagt ut i ettermiddag.

I fjor søkte i underkant 4000 lærere om videre- og etterutdanning mot 7000 i år.

– Aldri før har så mange lærere søkt og aldri før har så mange lærere fått godkjent sine søknader. Vi er i gang med det største løftet for lærerne noensinne, argumenterer kunnskapsministeren.

Kommunene sier ja

Før søknadsfristen 15. mars oppfordret regjeringen lærerne til å etter- og videreutdanne seg, men til syvende og sist er det kommunene og skoleeier som godkjenner søknadene.

Årsaken til at ikke flere søknader blir godkjent, er blant annet mangel på ressurser og at det er utfordrende å erstatte nøkkelpersoner som kontaktlærere på skolen.

I år godkjente kommunene 4000 søkere, men kun 3000 fikk altså plass.

Regjeringen sier nei

Regjeringens millionsatsing har blant annet bidratt til flere studieplasser enn tidligere.

Men ikke nok til å gi plass til flere søkere.

Røe Isaksen kan ikke garantere at gapet vil tettes mer til neste år, men sier at dette er på regjeringens prioriteringsliste.

– Det er viktig å få opp kunnskapsnivået i skolen og å gi alle barna en sjanse til å gå ut av skolen med den kunnskapen de trenger. Da trenger vi velkvalifiserte, engasjerte lærere som får faglig påfyll, sier han.

Forventninger til regjeringen

Venstres medlem i kirke-, utdanning- og forskningskomiteen Iselin Nybø legger imidlertid ansvaret over på kommunene.

– Det er viktig at de legger til rette for at langt flere av lærerne som har søkt får muligheten til å ta videreutdanning, sier Nybø.

Hun forteller at Venstre på sikt ønsker å gi alle lærere i alle fag rett og plikt til å ta videreutdanning. Lærerløftet er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF.

– Venstre ønsker ikke å begrense satsingen på videreutdanning til fagene matematikk og naturfag, slik regjeringspartiene synes å legge opp til, men at alle lærere skal få kompetanseheving. Jeg forventer også at regjeringen allerede i revidert budsjett fremmer forslag om en opptrapping av videreutdanningstilbudet til lærerne, sier Nybø.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger