Hopp til innhold

Ungdom brukte stemmeretten

Valgdeltakelsen økte blant 16- og 17-åringer i Hamar. I Gausdal var oppslutninga blant ungdommen like høy som blant den generelle befolkningen.

Ingeborg Ørbek (16)

BRUKTE STEMMERETTEN: Ingeborg Ørbæk (16) var en av 416 ungdommer i Hamar som brukte stemmeretten.

Foto: privat

I Hamar valgte 61,27 prosent av 16- og 17-åringene å stemme ved kommunevalget.

– Jeg stemte fordi jeg synes det er bra at vi får lov til å være med å bestemme, og når vi har fått lov til å være med å stemme så synes jeg man bør bruke den muligheten, sier 16 år gamle Ingeborg Ørbæk fra Hamar, som er en av ungdommene som benyttet stemmeretten ved valget.

For andre valg på rad deltar Hamar kommune i prøveprosjektet der også de unge får lov til å stemme. Ved forrige kommunevalg brukte 60 prosent av dem stemmeretten.

– Ved å stemme blir man tidligere klar til å ta slike avgjørelser, og så blir mange kanskje mer engasjert i politikk, sier hun.

Over snittet

I Hamar var valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringer over landsgjennomsnittet som var på 57 prosent for denne aldersgruppen. I Gausdal kommune, som hadde ordningen for første gang, var det 56,05 prosent av ungdommen som møtte frem.

– Jeg er stolt over ungdommen i Hamar. Den generelle valgdeltakelsen gikk ned i år, men Hamar-ungdommen stemte i vei og tok et samfunnsansvar som er veldig bra, sier Audun Jensen, som er prosjektleder for stemmerettsprosjektet i Hamar kommune.

I løpet av månedene før valget har kommunen gjennomført en rekke tiltak for å lokke ungdommen til valgurnene. Jensen tror det er flere årsaker til den økte oppslutninga ved årets valg.

– Skolene har jobbet bra med å legge inn valg i undervisningen, vi har hatt arrangementer og vært tilstede på sosiale medier. Ungdommen selv har vært involvert i arbeidet, og jeg tror de har fått en god opplæring, sier han.

Audun Jensen

STOLT AV UNGDOMMEN: Audun Jensen som leder stemmerettsprosjektet i Hamar kommune, er godt fornøyd med valgdeltakelsen blant ungdommen i kommunen.

Foto: Privat

– Bør fortsette

Prøveordningen med stemmerett for denne aldersgruppen skal nå vurderes, og en evalueringsrapport om forsøket blir lagt frem neste år.

– Jeg synes denne ordningen bør fortsette, for det er jo ingen grunn til at vi ikke bør få stemme. Noen mener at vi kanskje er for umodne, men jeg tror at de som velger å bruke stemmeretten har tenkt nøye gjennom hva de vil stemme på, sier Ørbæk.

Jensen mener også at dette bør bli en permanent ordning.

– Jeg synes absolutt at ungdom er modne nok til å ta dette ansvaret. Vi trenger ungdommens kompetanse og engasjement, avslutter han.


I år kan16-åringene stemme ved kommunevalget i Hamar og Gausdal.De to kommunene er med på en prøveordning sammen med 18 andre kommuner landet over.I Gausdal møtte vi to ivrige førstegangsvelgere litt tidligere i dag. Den ene er bare 15 år gammel...
(Marianne og Reidar; dere er programledere for valgsendinga vår fra klokka halv ni. Hva er du mest spent på Marianne? Du da, Reidar?Valgsendinga går både på nettsiden vår og på denne TV-kanalen. Hva blir innholdet, Marianne?Hvordan kan seerne være helt sikre på å finne dere, Reidar?)

FØRSTEGANGSSTEMMER: Sindre Kallestad fra Gausdal stemte for første gang ved kommunevalget denne høsten.