Hopp til innhold

Fylkesordfører i Hedmark trekker seg på grunn av «upassende oppførsel»

Dag Rønning har søkt varig fritak som fylkesordfører i Hedmark. Grunnen skal være varsler om mye alkohol og upassende oppførsel.

Tidligere fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning

TREKKER SEG: Dag Rønning (Sp) har vært fylkesordfører i Hedmark siden 2011. Han var ordfører i Engerdal fra 2003 til 2007.

Foto: Hedmark fylkeskommune

Åsa Gjestvang, leder i Hedmark Senterparti, orienterte om saken i en pressekonferanse i Hedmark fylkeskommune fredag.

– Rønning søker om varig fritak på grunn av upassende oppførsel. Dette har vært gjennom en grundig vurdering, sa Gjestvang.

Reaksjoner på oppførsel

Ifølge en pressemelding oppgir Rønning at årsaken til at han trekker seg er at det har kommet reaksjoner på hans atferd i sosiale sammenhenger der yngre og eldre har møttes.

Varslene handler ifølge Gjestvang om mye alkohol og upassende oppførsel.

– Utover dette vil jeg ikke gå inn på hva varslene handler om eller hvor de har funnet sted, sier hun.

Rønning skriver i søknaden at han har utvist dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner. Videre sier han at tillit er nødvendig for en politiker for å kunne skjøtte sitt verv på en god måte. På dette grunnlaget trekker han seg fra vervet.

– Det står stor respekt av å ta konsekvensene av handlingene sine på den måten Dag nå har gjort, og jeg støtter avgjørelsen hans, sier Gjestvang.

Fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning (Sp) går av med øyeblikkelig virkning, på grunn varsler om upassende adferd.

ORINTERTE: Leder i Hedmark Sp, Åsa Gjestvang, orienterte om saken fredag. Senterpartiet sentralt skal ha vært orientert om varslene via generalsekretæren i partiet.

Første varsel i 2015

– Hedmark fylkeskommune har mottatt varsler om upassende oppførsel fra Dag Rønning, sa Gjestvang under pressekonferansen.

Hun oppgir at den første meldingen om Rønning kom i 2015, og det har kommet varsler så sent som høsten 2017.

– Varslene har blitt tatt på alvor, og har vært gjennom en grundig behandling, der det også har vært en dialog med berørte og varslere, sier Gjestvang.

Fylkestinget skal behandle søknaden om fritak mandag 15.01., og ny fylkesordfører vil bli valgt på samme møte.

Rønning er for tiden sykmeldt.

– Dette er en trist sak, både for de involverte, og for alle i Hedmark Senterparti, sa Gjestvang.

Flere saker fra Innlandet