Fortsatt giftig Mjøsfisk

Kvikksølvinnholdet i fisken i Mjøsa er fortsatt så høyt at Mattilsynet advarer mot å spise den.

Eugen Sørmo med mjøsørret

Fisker Eugen Sørmo med eksempel på stor mjøsørret

Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Gravide og ammende bør holde seg unna all stor fisk fra Mjøsa, mens andre ikke bør spise storfisk oftere enn én gang i måneden, advarer Mattilsynet.

Kvikksølv

Miljødirektoratet presenterte fredag sin siste rapport fra miljøovervåkninga av Mjøsa. Den viser at det fortsatt er like mye kvikksølv i mjøsfisken som i fjor.

– Nivået i år er som i fjor, og vi fortsetter å holde ett øye med kvikksølv og andre miljøgifter i åra framover, sier assisterende avdelingsdirektør Anne-Mari Opheim.

En gladnyhet

Miljødirektoratet presenterer samtidig det som kan kalles en gladnyhet. Nivået av miljøgiften brommerte flammehemmere bommehemmere er på klar retur.

Miljøgifter rett i Mjøsa

Farlig avfall på avveie

– Fisken i Mjøsa inneholder nå langt mindre miljøgifter av typen bromerte flammehemmere enn for ti år siden, etter at utslippene ved Lillehammer ble stanset, skriver direktoratet i en pressemelding.

– Det er flott at vi har fått bukt med bromerte flammehemmere, men vi overvåker nå også nye miljøgifter, og spesielt kvikksølvnivået, sier Opheim.

– Potensiell trussel

Samtidig som at vi har fått bedre kontroll på kjente miljøgifter i Mjøsa, er det gjennom Miljødirektoratets screeningprogram påvist flere nye stoffer som kan være en potensiell trussel for miljøet, skriver direktoratet.

Les pressemelding om giftstoffer og status i Mjøsa

Hvor mye fisk kan du spise?

Siden rapporten er ny har ennå ikke Mattilsynet laget nye retningslinjer for hvor mye mjøsfisk folk kan, eller bør, spise.

– Det blir gjort nye vurderinger på bakgrunn av rapporten. Derfor ber vi folk forholde seg til gjeldende kostholdsråd, som vi nå kaller advarsler, sier Mette Kristin Lorentzen, som jobber i avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Les generelle advarsler om ferskvannsfisk

Mjøsfisken er spesielt stor, men innsjøer flest i Norge sliter med kvikksølv, og dermed gjelder advarslene for alle som spiser ferskvannsfisk:

Gravide og ammende bør ikke spise: Gjedde, abbor over ca. 25 centimeter, ørret over én kilo eller røye over én kilo.

Andre personer bør ikke spise disse fiskeslagene mer enn én gang i måneden i gjennomsnitt.