Miljøgifter rett i Mjøsa

Manglende kildesortering gjør at miljøgifter renner rett ut i Mjøsa.

Fyret på Tjuvholmen
Foto: Nina Nilsen

En ny rapport fra Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) bekrefter at det fortsatt er både PCB og bromerte flammehemmere i Mjøsa.

Nå sier en vannforsker at vi må skjerpe oss.

- Folk må bli flinkere til å kildesortere for å forhindre ytterligere forurensing av Mjøsa, sier forsker Eirik Fjeld.

Rett på dynga

Det siste året har titusenvis av Hedmakringer og Opplendinger kjøpt seg ny flatskjerm eller datamaskin, men på langt nær alle leverer den gamle TV-en som spesialavfall.

 - Selv om flere forurensingskilder nå er stoppet, er det fortsatt avrenning fra søppelplasser fordi mange ikke leverer gammelt elektronisk utstyr som spesialavfall.

Eirik Fjeld jobber med undersøkelser om forurensning i NIVA. Forskerne har nettopp analysert såkalte kjerneprøver fra Mjøsa. Fra 26 steder på bunnen er det tatt prøver, og de bekrefter at det fortsatt er både miljøgiften PCB og brommerte flammehemmere i Norges største innsjø.