Forsvarsbygg får pris for rydding

Forsvarsbygg på Hamar har fått DOGA Hedersmerket, en design- og arkitektpris, for å rydde opp i gamle skytefelt og treningsområder. Forsvarbygg har samarbeidet med ulike faggrupper, for å rehabilitere 27 landskapsområder, deriblant på Dovrefjell.

Video Hunder leter etter bomber på Hjerkinn
Foto: Nyhetsspiller