Ja til storkommune på Hadeland

Folket sier et klart ja til sammenslåing av Lunner og Gran. Mye tyder på at Hadeland kommune ser dagens lys i 2017.

GRAN: Folk på gata i Gran er delte i meningen om en ny storkommune, men en ny undersøkelse viser at det store flertallet er for å slå sammen Gran og Lunner

Det skal holdes folkeavstemning om sammenslåingen av de to kommunene lengst sør i Oppland samme dag som kommunestyrevalget i september.

For dem som ønsker storkommune, ser det lyst ut. Kommunene har gjennomført en ny innbyggerundersøkelse hvor 1050 personer er spurt, og ja-flertallet er stort.

I Lunner sier 57 prosent ja og 27 prosent nei. I Gran sier 52 prosent ja og 32 prosent nei.

Ja-siden har styrket seg noe siden tilsvarende undersøkelse ble gjort i mars.

Holdning til Hadeland kommune

Gran

Lunner

Ja til ny kommune

52 %

57 %

Nei til ny kommune

32 %

27 %

Vet ikke

16 %

16 %

Fornøyde ordførere

Politikerne er i ferd med å vedta en intensjonsavtale om sammenslåing til det som skal bli Hadeland kommune, og ordførerne i de to kommunene er glade for resultatet.

Bekymret: Ordfører Harald Tyrdal i Lunner (Ap)

FORNØYD: Arbeiderpartiordfører Harald Tyrdal i Lunner er fornøyd med at det ser ut til at folket støtter sammenslåingsplanene.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Mange ser at det ligger noen gode muligheter i en ny kommune. De er opptatt av hvordan tjenestene utvikler seg og om det er kostnader å spare, og tror dette blir bedre i en ny kommune, sier Harald Tyrdal (Ap), ordfører i Lunner.

Folket i de to Hadelands-kommunene tror både næringsutvikling og tilbudet innen kultur, idrett og fritid blir bedre i en større kommune.

Når det gjelder nærhet til kommunale tjenester, er folk mest opptatt av skole, barnehage og helse, og mindre opptatt av hvor rådhuset ligger.

– Dette er spennende lesing for oss som er midt inne i prosessen, sier Tyrdal.

Hadeland først i løypa

Regjeringen ønsker kommunesammenslåinger over hele landet. Mange steder er det stor lokal motstand, og de færreste har kommet så langt som Lunner og Gran.

Hvis det blir flertall i den rådgivende folkeavstemningen og politikerne vedtar sammenslåing 5.november, blir Hadeland kommune etablert 1.januar 2017.